Ordinær generalforsamling i SLS-Randers

SLS-Randers indkalder til ordinær generalforsamling 7. marts 2019.

Kære sygeplejestuderende på Via University College Randers

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Randers.

I lokalbestyrelsen er vi 10 medlemmer, og vi vil gerne have flere med. På mødedagen kan I blive en del af bestyrelsen, og vi skal vi bl.a. stemme om det kommende års formand, næstformand og kasserer. Det er vigtige poster, som sikrer kvalitet og sammenhæng i bestyrelsens hverdag.

Generalforsamlingen bliver afholdt

torsdag den 7. marts 2019 kl. 15.30-17.00 i kantinen

på Via University College, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 28. februar 2019.
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2019 - 29. februar 2020.
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer.

Tilmelding sker på https://www.facebook.com/events/281126289223799/ senest d. 5. marts 2019.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på 272631@via.dk eller vores facebookside SLS-Randers

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Randers