Ordinær generalforsamling i SLS-Hillerød

SLS-Hillerød indkalder til ordinær generalforsamling 13. marts 2019

Kære sygeplejestuderende på KP Nordsjælland

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Hillerød.

Du skal deltage for at få indflydelse på din egen uddannelse

Generalforsamlingen bliver afholdt 13/3 2019 kl 16-17. på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød. i lokale A.04

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 28. februar 2018
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2019 - 29. februar 2020
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på https://www.facebook.com/slshilleroed/ eller slshillerod@gmail.com senest 7/3 2019.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på https://www.facebook.com/slshilleroed/ eller slshillerod@gmail.com

Vi glæder os til at se jer alle!


Med venlig hilsen

SLS-Hillerød