Ordinær generalforsamling i SLS-Aarhus

Lokalbestyrelsen i SLS-Aarhus indkalder til ordinær generalforsamling 26. marts 2019.

Kære sygeplejestuderende på VIA University College Aarhus, Campus N

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling med efterfølgende lokalbestyrelsesmøde i SLS-Aarhus. Her har du muligheden for at vælge hvem, der skal sidde i formandskabet det næste år og kæmpe for din uddannelse.

Lokalbestyrelsesmøde og generalforsamling bliver afholdt 26. marts 2019 kl. 16.00-18.30 på VIA University College Aarhus, Campus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. I lokale 22.11.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 28. februar 2019
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2019 - 28. februar 2020
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Efterfølgende afholder vi lokalbestyrelsesmøde.

Tilmelding

Lokalbestyrelsesmødet og generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på Facebook.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side  eller sende en mail til os på slsaarhus@gmail.com.

Vi glæder os til at se jer alle!