Ordinær generalforsamling i SLS-Vejle

Lokalbestyrelsen i SLS-Vejle inviterer til ordinær generalforsamling 5. marts 2019.

Kære sygeplejestuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Campus Vejle

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Vejle. Generalforsamlingen bliver afholdt 5. marts 2019 kl. 15.45 - 17.15 i lokale 0.206/0.208 på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sugeplejerskeuddannelsen Vejle, Vestre Engvej 51c, 7100 Vejle.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 28. februar 2019
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2019 - 28. februar 2020
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på Generalforsamlings-begivenheden på Facebook senest 4/3, kl. 10:00. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på sls-vejle@stud.ucl.dk eller på facebook-siden SLS-Vejle.

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen
SLS-Vejle