Ordinær generalforsamling i SLS-Holstebro

Lokalbestyrelsen i SLS-Holstebro inviterer alle medlemmer til ordinær generalforsamling 18. marts 2019

Kære sygeplejestuderende på Campus Holstebro,

Vi i SLS-Holstebro vil gerne invitere jer alle til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver afholdt mandag d. 18. marts 2019 kl. 15.30-18.30 i lokale A159 på VIA University College, Campus Holstebro.

Nedenfor finder du dagsordenen for generalforsamlingen, link til tilmeldingen og information om spisning efter endt generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden punkt

Beskrivelse

Resultat

 1. Generalforsamlingens åbning

Åbning af formanden og velkomst.

 

 1. Valg af dirigent

Valg af hvem der skal være ordstyrer, mødeleder for generalforsamlingen.

 

 1. Valg af referent

 

 

 1. Valg af stemmetællere

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden og rækkefølgen

Ændring i prioritering af rækkefølgen af dagsorden.

 

 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingens gennemførelse

Er vedtægter og forretningsorden overholdt for SLS angående Lokalbestyrelse.

Noget der skal ændres?

 

 1. Godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed

Skal der revideres i forretningsorden for SLS Holstebro?

 

 1. Beretning om lokalafdelingens virksomhed

Gøres af formanden. Skriftligt materiale medfølger.

 

 1. Fremlæggelse af regnskabsåret for 2018/2019

Fremlægges af kasser og formanden.

 

 1. Vedtagelse af budget for regnskabsåret 2018/2019

Fremlægges af kasser og formanden.

 

 1. Indkomne forslag

 

 

 

 1. Valg af formand

 

 

 1. Valg af næstformand

 

 

 1. Valg af kasserer

 

 

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

 

 1. Eventuelt

Evaluering af mødet eller andet der skal tages op til det næste møde.

 

 

Efter generalforsamlingen vil SLS-Holstebro være værter for en let omgang aftensmad bestående af pita brød med tilbehør.

 

Tilmelding
Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Du kan tilmelde dig ved at trykke ’deltager’ i denne begivenhed: https://www.facebook.com/events/342880073103802/ eller sende en mail til Asha Ann Lund (formand) 253300@via.dk. Sidste dato for tilmelding er onsdag den 13. marts kl. 12.00.

Hvis du trykker deltager i begivenheden men ikke bliver til spisning efter, må du gerne give besked derinde.

Hvis du har spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at skrive til os på https://www.facebook.com/SLSholst/ eller mail: 253300@via.dk

 Vi glæder os til at se jer!

 

Med venlig hilsen
SLS-Holstebro