Ordinær generalforsamling i SLS-Aalborg

Lokalbestyrelsen i SLS-Aalborg inviterer til ordinær generalforsamling 28. marts 2019.

Kære sygeplejestuderende på UCN i Aalborg

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Aalborg.

Vi har brug for dig!

Kom og vær med til bl.a. at snakke om hvad du tror der er skyld i at frafaldet på sygeplejerskeuddannelse pt er 24% men også hvad der får netop DIG til at blive på uddannelsen.

Det er vigtigt for os at du kommer med din viden da det er DIG der er hverdagens ekspert! Så tag dine klassekammerater med så i kan give jeres viden videre til os. Vi sørger for snacks under hele generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 28 marts 2019 kl. 16:00-18:00 på UCN Aalborg Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst i lokalet der står i begivenheden.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 28. februar 2019
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2019 - 28. februar 2020
 9. Hvad får dig til at blive på sygeplejerskeuddannelsen?
 10. Fremtiden i SLS-Aalborg
 11. Indkomne forslag
 12. Valg af formand
 13. Valg af næstformand
 14. Valg af kasserer
 15. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 16. Eventuelt

Tilmelding                                                                                                                  

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker via vores Facebook-begivenhed www.facebook.com/events/752374578480590 senest d. 27. marts kl. 12:00.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side: www.facebook.com/slsaalborg1

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen
SLS-Aalborg