Ordinær generalforsamling i SLS-Odense

Lokalbestyrelsen i SLS-Odense inviterer til ordinær generalforsamling, 26. marts 2019.

Kære sygeplejestuderende på UCL, Odense.

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til temamøde om deltagelsespligtig undervisning med efterfølgende ordinær generalforsamling i SLS Odense.
Her har du mulighed for at få indblik i, hvad vi går og laver i lokalbestyrelsen - hvordan vi både lokalt og nationalt kæmper for vores alle sammens uddannelse.

Efter generalforsamlingen vil vi desuden opdatere jer omkring, hvor vi lige nu står i forhold deltagelsespligten i sygeplejen - et emne, som har været skrevet om, og som vi fornemmer fortsat snakkes om i krogene. Skulle du gå med drøm om at blive aktivt medlem, så er der også her mulighed for at blive meldt ind og blive en del af bestyrelsen - vi har altid brug for flere hænder. 

Temamøde og generalforsamling bliver afholdt tirsdag d. 26. marts 2019 kl.16-18 på UCL campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M. Vi mødes i kantinen, hvor vi serverer kaffe og kage.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 28. februar 2019
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2019 - 28. februar 2020
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Efterfølgende afholder vi temamøde.

Tilmelding

Temamødet og generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker via mail til slsodense@hotmail.com senest 19. marts 2019 kl. 12.00. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os.

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen
SLS-Odense