Ekstraordinær generalforsamling i SLS-Horsens

SLS-Horsens afholder ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2019 kl. 15:30 – 16:00 2019.

Kære sygeplejestuderende på VIA University College Horsens

Vi vil gerne invitere alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling i SLS-Horsens. Da vores nuværende kasserer har valgt at fratræde sin post, skal vi have valgt en ny.

Generalforsamlingen bliver afholdt den 8. maj 2019 kl. 15:30 – 16:00 2019 på VIA University College, Campus Horsens, Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens, i lokale G320 A+B.

 

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kasserer
  6. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker til SLS lokalbestyrelse på mail sls.horsenslb@gmail.com senest den 1. maj 2019 kl. 12:00.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på Facebook eller til mailen sls.horsenslb@gmail.com

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Horsens