Ekstraordinær generalforsamling i Slagelse

SLS-Slagelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling 22. juli 2019

Kære sygeplejestuderende på Professionshøjskolen Absalon Slagelse.

Vi vil gerne invitere alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling i SLS-Slagelse.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af næstformand
  7. Valg af kasserer
  8. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på mail til ss16v026@edu.pha.dk senest 15/7 kl. 12

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på vores facebook-side SLS-Slagelse.

Vi glæder os til at se jer alle!


Med venlig hilsen

SLS-Slagelse