Landskursus for sygeplejersker i stomiplejen

Det overordnede tema for dette års landskurset er seksualitet, udfordringer efter en stomioperation