HD fokusgruppemøde

Input til dagsorden senest den 12/11. Dagsorden til mødet sendes ud den 14/11-19.

Kære FS-nefro – HD-fokusgruppe.

 

Nu nærmer tiden sig for vores næste møde – den 21/11 i Århus.

Jeg oparbejder en dagsorden, men har brug for emner.

Jeg tænker, at vi skal finde en mission for vores gruppe og lægge os fast på.

 

Det ville også være fint, om alle lige melder tilbage om, hvad der arbejdes på i de enkelte afdelinger rundt omkring, som kunne interessere den øvrige gruppe.

 

Dagsorden vil jeg udsende den 14/11, så input skal være mig i hænde den 12/11.

 

Vores dagsorden sidst (den 14/6 2019) så således ud:

Dagsorden:

 

  1. Velkomst og præsentation.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af ordstyrer.
  4. Emne fra Skejby: I forhold til sygepleje til den kroniske patient og de sygeplejefaglige problemstillinger relateret til det, er vi godt dækket ind i andre sammenhænge. Vi har en bekymring for hvordan vi får oplært/udlært dialysesygeplejersker til også at interessere sig for den tekniske side af sygeplejen til denne udvalgte gruppe. Det er vanvittigt vigtigt at dialyse sygeplejersker interesserer sig for de muligheder, der eksisterer hvis man mestrer dialyseapparat og interesserer sig for at udvikle behandlingen i et ligeværdigt samarbejde med lægen. I øjeblikket er vi udfordret på dette og er i gang med at spotte "nørdede" talenter, der kan udfylde pladsen fremadrettet.

Det kunne være dejligt hvis vi kunne hjælpes ad på landsplan – tror der er lidt langt mellem den slags sygeplejersker.

  1. Oplæringsprogrammer for nyt personale – hvordan ser de ud rundt omkring i landet?
  2. Idéer til vedligeholdelse af viden – e-læring, kompetancekort e.l.?
  3. Næste møde? Hvor og hvornår?
  4. Evt.

 

Her nåede vi ikke at tale om punkt 5 og 6 – se referatet, som jeg lige vedhæfter denne mail – så det kunne måske være vores fokus den 21/11, hvis ikke andet dukker op.

 

Jeg håber vi får et godt og konstruktivt møde i Århus.

 

Hvis du har fået nye medlemsemner – jeg har tilføjet Marianne Landergren fra Fyn – så send mig lige besked så de kan komme på listen.

 

 

 

Venlig hilsen

 

Nina Laurberg Myssen

Sygeplejerske/souschef