Ekstraordinær generalforsamling i SLS-Randers

SLS-Randers afholder ekstraordinær generalforsamling 10. december 2019.

Kære sygeplejestuderende på Via University College Randers

Vi vil gerne invitere alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling i SLS-Randers.

Da nogle af bestyrelsens formelle poster ønsker at udtræde eller rokere indkalder vi til valg herom.

Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag den 10. december 2019 kl. 15:30 – 16:30 på Sygeplejerskeuddannelsen i Randers, Jens Otto Kraghs plads 3. 8900 Randers C.

 

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af
    1. Næstformand
    2. Kasserer
  6. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på https://www.facebook.com/events/2586632771402827/  senest fredag d. 6/12.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakteos på facebook - SLS-Randers.

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS Randers