Generalforsamlinger for FSAIO og Dråbe-Nyt 2020

FSAIO´s bestyrelse og Dråbe-Nyts redaktion indkalder til Generalforsamlinger i Børkop 25/3-2020

Ordinære generalforsamlinger i FSAIO og Dråbe-Nyt

OBS! Generalforsamlingerne er kun for medlemmer af FSAIO

Tid 25.marts 2020 kl. 14-15.30

Sted: Hotel Comwell, Kellers Park, H.O.Wildenskovsvej 29, 7080 Børkop

 

Dagsorden generalforsamling FSAIO

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. valg af stemmetællere

4. FSAIO's bestyrelses beretning

5. Godkendelse af FSAIO's regnskab for 2019

6. Godkendelse af budget for 2021

7. Valg af intern bilagskontrollant

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Forslag til dagsorden til skal være formand Dorte Soderberg i hænde på mail senest den 25.1.2020

 

15-15.30 Generalforsamling, Dråbe-Nyt

  1. Velkommen

  2. Valg af ordstyrer og referent

  3. Redaktionens beretning

  4. Gennemgang af regnskab

  5. Indkomne forslag

  6. Eventuelt

Indkomne forslag bedes være Ansvarshavende redaktør, Louise Munk i hænde, senest den 25.1.2020 på mail@draabe-nyt.dk

VEL MØDT!