Ordinær generalforsamling i SLS-Næstved

SLS-Næstved afholder ordinær generalforsamling 4. marts 2020.

Kære sygeplejestuderende på Absalon - Næstved

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Næstved. Vi skal fastlægge, hvad vi skal lave i løbet af det næste år.

 Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Nyt fra PH-gruppen
 15. Evaluering af foredrag
 16. Evaluering af intro
 17. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på https://www.facebook.com/events/198805337985907/ senest 2. marts 2020.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på facebook-siden SLS-Næstved.

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Næstved