Ordinær generalforsamling i SLS-Holbæk

SLS-Holbæk afholder ordinær generalforsamling 5. marts 2020.

Kære sygeplejestuderende på Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk

Her ovenpå eksamen og studiestart vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i lokalbestyrelsen i Holbæk. Her skal vores forretningsorden drøftes og godkendes. Vi skal stemme om, hvem der skal sidde på posterne det næste år frem, og vi skal høre, hvordan budgettet ser ud. Det er super vigtigt, for sådan og sammen styrker vi vores lokalbestyrelse!

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 28. februar 2019.
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021.
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på https://www.facebook.com/slsholbaek/?epa=SEARCH_BOX via besked på vores facebookside senest tirsdag den 3. marts 2020 kl. 22:00.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at skrive til os på vores facebookside SLS-Holbæk.

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Holbæk