Ordinær generalforsamling i SLS-Silkeborg

SLS-Silkeborg afholder ordinær generalforsamling 3. marts 2020.

Kære sygeplejestuderende på Campus Silkeborg

Vi vil gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Silkeborg.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på silkeborgsls@gmail.com senest 2. marts 2020 kl. 12

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på silkeborgsls@gmail.com

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Silkeborg