Ordinær generalforsamling i SLS-Bornholm

SLS-Bornholm afholder ordinær generalforsamling 3. marts 2020.

Kære sygeplejestuderende på Københavns professionshøjskole, Bornholm.

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS Bornholm. I SLS arbejder vi for de sygeplejestuderende vilkår, både på vores campus og på de andres campus. Så har du lyst til at være med i et stærkt fællesskab og lave aktiviteter enten på skolen eller på et højere niveau, så kom og hør mere om det at være en del af os!

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på vores Facebook side SLS Bornholm, hvor vi vil svare hurtigst mulig.

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Bornholm