Skypemøde: Ordinær generalforsamling i SLS-København

SLS-København afholder ordinær generalforsamling 7. april 2020.

(Generalforsamlingen var i første omgang indkaldt til 24. marts 2020 men er udskudt på grund af Corona-situationen.)

På grund af corona-situationen afholdes generalforsamlingen på Skype. Hent link til Skype-mødet på eventet på lokalbestyrelsens facebook-side.

Kære sygeplejestuderende på KP Tagensvej 86

Her oven på eksamen og studiestart vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-København. Derudover vil vi gerne invitere de sygeplejestuderende til dette, da i kan få indflydelse på hvem der kommer til at arbejde med de arrangementer semesteret indebærer og hvad vi siger til introduktionerne.

 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på Facebook begivenheden ”Ordinær generalforsamling i SLS-København 2020” og kan findes på vores FB-side SLS-København.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på FB-siden eller til nuværende formand Kristina på 60242235.

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

Lokalbestyrelsen SLS-København