Ordinær generalforsamling i SLS-Slagelse

SLS-Slagelse afholder ordinær generalforsamling 3. marts 2020.

Kære sygeplejestuderende på Professionshøjskolen Absalon Slagelse

Her oven på eksamen og opstart på et nyt semester vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS Slagelse.

I SLS arbejder vi for de sygeplejestuderendes vilkår, både på vores campus og på de andres campus. Så har du lyst til at være med i et stærkt fællesskab og lave aktiviteter enten på skolen eller på et højere niveau, så kom og hør mere om det at være en del af os!

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af dagsorden

5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed

6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed

7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020

8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021

9. Indkomne forslag

10. Valg af formand

11. Valg af næstformand

12. Valg af kasserer

13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer

14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på begivenheden via vores facebookside senest 1. marts kl. 18.00.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på facebook SLS-Slagelse

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Slagelse