Ordinær generalforsamling i SLS-Aalborg

SLS-Aalborg afholder ordinær generalforsamling 25. marts 2020.

Kære sygeplejestuderende på UCN

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Aalborg. Det er vigtigt at i kommer, så i kan være med til at bestemme, hvem der skal repræsentere de sygeplejestuderende både på skolen, men også på landsplan.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding:

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på SLS-Aalborgs facebookbegivenhed: https://www.facebook.com/events/180957886511342/ eller på slsaalborg@gmail.com senest d.23/3 kl.12.00.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på slsaalborg@gmail.com eller på vores Facebook side:  https://www.facebook.com/slsaalborg1/

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Aalborg