Skypemøde: Ordinær generalforsamling i SLS-Odense

SLS-Odense afholder ordinær generalforsamling 7. april 2020.

(Generalforsamlingen var i første omgang indkaldt til 17. marts 2020, men er udskudt på grund af Corona-situationen).

På grund af corona-situationen afholdes generalforsamlingen på Skype. Hent link til Skype-mødet her

Kære sygeplejestuderende på UCL erhvervsakademi og professionshøjskole, Odense

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Odense.

Vi ser gerne, at I deltager i denne generalforsamling for at være med til at bestemme det fremtidige formandskab i SLS-Odense.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af dagsorden

5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed

6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed

7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2019

8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021

9. Indkomne forslag

10. Valg af formand

11. Valg af næstformand

12. Valg af kasserer

13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer

14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på slsodense@hotmail.com

Der vil komme nærmere information vedr. lokale. Dette findes i vores begivenhed på facebook.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på slsodense@hotmail.com

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Odense