Ordinær generalforsamling i SLS-Hillerød

SLs-Hillerød afholder ordinær generalforsamling 17. marts 2020.

Kære sygeplejestuderende på Kp København - Campus Nordsjælland

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Hillerød – det er vigtigt at du deltager, hvis du vil have indflydelse på DIN uddannelse.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts - 28.  2020. februar 2021
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på https://www.facebook.com/events/2592325054425020/

senest. 12. marts 2020 kl 23:59

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på

https://www.facebook.com/slshilleroed/

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS- Hillerød