Ordinær generalforsamling i SLS-Viborg

SLS-Viborg afholder ordinær generalforsamling 9. marts 2020.

Kære sygeplejestuderende på Sygeplejeuddannelsen i Viborg

Her oven på eksamen vil vi gerne invitere alle medlemmer til ordinær generalforsamling i SLS-Viborg. Vi at alle der har lyst til at præge sin uddannelse og være med at skabe et attraktivt studiemiljø for sygeplejestuderende i Viborg. Har du en stemme og ønsker at bruge den, så kom med! Vi har en velfungerende lokalbestyrelse, hvor alles stemme høres.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt
  1. Kommende arrangementer

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på begivenheden: https://www.facebook.com/SLSViborg/ senest 5. marts 2020 kl. 12.00.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på https://www.facebook.com/SLSViborg/

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Viborg