Skypemøde: Ordinær generalforsamling i SLS-Vejle

Generalforsamlingen var i første omgang indkaldt til 26-03-2020. På grund af corona-situationen er generalforsamlingen udskudt til 06-04-2020.

Kære sygeplejestuderende på UCL, Vejle.

Generalforsamlingen afholdes på Skype. Hent link til Skypemødet på lokalbestyrelsens facebook-side.

Vi vil gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Vejle.

Vi arbejder på, at skabe det bedste studiemiljø for dig som sygeplejestuderende. Ved at deltage til vores generalforsamling kan du få et indblik i, hvad vi arbejder med og se, hvem der bliver den nye formand, næstformand og kasserer i din SLS-lokalbestyrelse. Ligeledes har du også en vigtig stemme, da alle jer som er medlem af SLS må stemme på, hvem I vil have på bestyrelsesposterne.

Vi er meget interesseret i at høre om jeres oplevelser, da det er vigtigt for os, for at vi kan arbejde videre med at skabe de bedste forhold for jer i jeres uddannelsesforløb. Vi håber, at vi i et samarbejde kan hjælpes ad med at forbedre denne uddannelse. Derfor er der et punkt som hedder Indkomne forslag, hvor vi gerne vil hører fra jer studerende, hvad I gerne vil have vi skal kæmpe for/forbedre på vores uddannelse.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020- 28. februar 2021
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Derefter afholdes lokalbestyrelsesmøde, hvor alle SLS-medlemmer er velkomne.

 

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på 1916241@edu.ucl.dk.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på Facebooksiden SLS-Vejle.

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Vejle