Skypemøde: Ordinær generalforsamling i SLS-Nykøbing F.

Generalforsamlingen var i første omgang indkaldt til 26-03-2020, men er blevet udskudt på grund af corona-situationen.

Kære sygeplejestuderende på Absalon Campus, Nykøbing Falster

På grund af corona-situationen bliver generalforsamlingen afholdt på Skype. Hent link til Skype-mødet på eventet på lokalbestyrelsens facebook-side

Vi vil gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i lokal bestyrelsen Nykøbing Falster, hvor vi ønsker så mange som mulige sygeplejerske studerende vil deltage i SLS for at kæmpe for en god sag.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2019 - 28. februar 2020
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på sf18v006@edu.pha.dk
S.U. senest mandag d. 16/3-2020 klokken 15.00

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på Facebook.

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

SLS-Nykøbing F.