Skypemøde: Ordinær generalforsamling SLS-Holstebro

SLS-Holstebro holder ordinær generalforsamling 20. april 2020.

(Generalforsamlingen var i første omgang indkaldt til 23. marts 2020 men er udskudt på grund af Corona-situationen.)

På grund af corona-situationen afholdes generalforsamlingen på Skype. Hent link til Skype-mødet på lokalbestyrelsens facebook-side.

Kære sygeplejestuderende på på VIA University College Holstebro

Vi vil gerne invitere alle til ordinær generalforsamling i SLS-Holstebro. Kom forbi og få et indblik i, hvad vi laver i SLS-Holstebro.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for lokalbestyrelsens virksomhed
 6. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
 7. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret, der blev afsluttet 29. februar 2020
 8. Udarbejdelse og godkendelse af budget for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af kasserer
 13. Valg af øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer
 14. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen er åben for alle SLS-medlemmer. Tilmelding sker på pedersen_29@hotmail.com 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til os på vores facebook side SLS-Holstebro

Vi glæder os til at se jer alle!

 

Med venlig hilsen

SLS-Holstebro