Virtuelt møde i HD netværksgruppen

Nyt møde den 3/3-21

HD netværksgruppe er så småt i gang. Vi har afholdt 2 møder med fysisk fremmøde i 2019, men har, siden Corona gjorde sit indtog, ligget stille.

 

Derfor forsøger vi os nu med et virtuelt møde

 

ONSDAG DEN 3/3 KL. 10-13.

 

Mødet holdes via CiscoJabber, men kan tilgås af alle deltagere uanset om de har CiscoJabber eller ej – vejledning vil blive udsendt i god tid.

 

I HD-netværksgruppen har vi indledt arbejdet med, at lave en slags AktionCards, med spørgsmål til centrale dialyseområder på den ene side, og med tilhørende svar på bagsiden. Idéen til udformning og anvendelse udvikler sig efterhånden som arbejdet skrider frem.

 

Er du interesseret i at høre mere, kan tovholderen kontaktes:


Nina Laurberg Myssen

Sygeplejerske/souschef
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk afdeling
Dialyseafdelingen i Nykøbing Falster
Fjordvej 15
4800 Nykøbing Falster

Tlf.     +45 56 51 58 53

Mail:  nlmy@regionsjaelland.dk