FS-KAB inviterer til temadag: Integrativ sygepleje

Temadagen 9. juni har fokus på det bevidste åndedræt i hverdagen. Dagen er planlagt af Fagligt selskab for komplementær og alternativ behandling (FS-KAB) og støttet økonomisk af Kreds Syddanmark.

Fagligt selskab for komplementær og alternativ behandling (FS-KAB) inviterer medlemmer til temadag med fokus på Integrativ sygepleje og fokus på det bevidste åndedræt i hverdagen. Tilmelding skal ske til det faglige selskab.

 

Program

15.30-16.00:  Ankomst og kaffe

16.00-16.15:  Kort præsentation af Integrativ sygepleje ved Fagligt selskab for komplementær og alternativ behandling (FS-KAB).

16.15-18.30: Workshop: Det bevidste åndedræt i hverdagen, v. Rebekka Bondegaard

Workshoppen indledes med en teoretisk del, der fungerer som forståelsesramme for de efterfølgende øvelser. Vi gennemgår den grundlæggende teori om åndedrættets funktion og betydning for vores samlede fysiske sundhed, psykiske velbefindende og ikke mindst livskvalitet.

Derefter omsætter vi teorien til praksis, hvor vi bl.a. skal arbejde med øvelser som løsner op i kroppen og skaber plads til åndedrættet – herunder selvmassage med små bolde. Du vil lære teknikker til hvordan du optimerer dit grundåndedræt, så du får mere overskud i hverdagen samt til at finde ro i akutte eller pressede situationer.

18.30-19.00:  Pause med sandwich

19.00-19.30:  Fælles refleksion/afrunding: Hvad tager vi med os?
 

Om workshopholder

Rebekka er uddannet Ergoterapeut, Åndedrætsterapeut og har efteruddannelser inden for Systemisk- og Narrativ metode samt Kognitiv Adfærdsterapi – med fokus på kroppens ressourcer. Har mange års erfaring indenfor det psykiatriske felt. Er nu privatpraktiserende med åndedræt og krop som omdrejningspunkt for tilbuddet til mennesker med såvel fysiske som psykiske problematikker.
Læs mere på www.rebekkabondegaard.dk
 

Tilmelding

Tilmelding sker til bestyrelsesmedlem Hanne Svendsen på mail: HPLETH@hotmail.com eller tlf. 2347 3282. Ved tilmelding skal du oplyse dit DSR medlemsnummer.

Tilmeldingsfristen er senest den 5. juni 2022

Temadagen er støttet økonomisk af DSR Kreds Syddanmark. Deltagelse er gratis og åben for medlemmer med aktivt medlemskab af DSR kreds Syddanmark , herunder studerende og seniorer.

Vi glæder os til temadagen – og til at se dig.

Hilsen
Fagligt selskab for komplementær og alternativ behandling (FS-KAB)