Nødvendig journalføring

Konference arrangeret af DASYS omkring betydningen af den nødvendige journalføring.