Landskursus 2022

Vi har igen i år sammensat et spændende program, vi glæder os til at byde jer velkommen på Hotel Kolding Fjord den 2-3 november 2022

Formålet med den faglige del af årets landskursus er, at deltageren opnår viden om high output ved stomi samt at deltageren opnår viden om forskellige strategier i forhold til at støtte den stomiopererede bedst muligt i livet med high output.

Der vil desuden være mulighed for at få en snak med forhandlere af stomi og stomirelaterede produkter samt se det sidste nye på markedet. Udover det faglige indhold giver deltagelse i landskurset desuden mulighed for kollegial sparring samt erfaringsudveksling mellem selskabets medlemmer i både primær og sekundær sundhedssektor.

Tilmelding via Conference manarger http://www.conferencemanager.dk/fsstomilandskursus2022/conference