Virtuelt medlemsarrangement: Omsorg for søvnen – både din egen og patientens

Med et oplæg om søvn får du en viden, der rækker ud over det, man lige kan læse sig til på nettet. Det drejer sig om forhold, som det er godt at vide noget om for at kunne rådgive og berolige andre om emnet.

Søvn er et tema, der kommer mere og mere fokus på i disse år. Både fordi vi ved mere om søvn i dag end tidligere og dermed forstår, hvor vigtig søvn er for vores fysiske og mentale helbred. Og fordi vi oplever et udpræget søvnunderskud i vores samfund. Undersøgelser viser, at op mod 50% af befolkningen jævnligt er trætte på grund af søvnmangel og at 10-20% lider af egentligt søvnbesvær.

Søvnmangel har betydning for forhold, der rækker ud over den træthed og manglende koncentration, man måske selv lægger mærke til. Vores søvn har blandt andet indflydelse på humør, stressrisiko, immunforsvar, indlæringsevne, empati og social intelligens.

Når vi i kredsen har et tema om omsorg i sygeplejen er søvn en vigtig medspiller, både for medarbejderen og patienten:

Når man er i søvnunderskud, påvirkes vores emotionelle centre, så man bliver mindre følsom over for både egne og andres behov. Ens handlinger bliver mere automatiske fremfor varme og levende. Man bliver mindre god til at afkode andres signaler og behov - det gælder både kollegaer og patienter. Og når man sover godt, sker det hele selvfølgelig med omvendt fortegn. Men bliver med andre ord en bedre udgave af sig selv, hvis man er veludhvilet.

Som patient oplever man måske usikkerhed omkring sin situation, smerter og uvante omgivelser. Det smitter alt sammen af på søvnen - og jævnligt bliver søvnbesvær så et problem i sig selv. Folk plejer at være optaget af deres søvn og vil som regel gerne snakke om det. Så bare det at spørge ind til søvnen og lytte - med den viden, man har fået om emnet - er ofte beroligende i sig selv. Dermed kan patienterne få afkræftet nogle af deres tanker og uro omkring deres søvn (jeg har for eksempel jævnligt klienter, der er bange for at de bliver alvorligt syge, hvis de selv i kortere perioder sover dårligt).

Med et oplæg om søvn får I en viden, der rækker ud over det, man lige kan læse sig til på nettet. Det drejer sig om forhold, som det er godt at vide noget om for at kunne rådgive og berolige andre om emnet. Og som samtidig kan bruges til at forstå sin egen søvn og bruge det forebyggende i pressede perioder. Det gælder for eksempel:

  • vores døgnrytme, som styrer vågenhed og søvn, men også perioder på døgnet, hvor vi er friske eller trætte
  • søvnpres, som opbygges i dagens løb og afgør, hvornår vi føler os trætte og kan falde i søvn
  • betydningen af kost, bevægelse og social interaktion for at opnå træthed og søvn
  • hvordan søvnmangel gør os mere følelsesladede og usikre - dvs. at søvnmangel kan spille en stor rolle for patientens følelsesmæssige tilstand
  • hvordan snakker man med folk om deres søvn, hvad er vigtigt for dem og hvilke forestillinger gør de sig
  • forståelsen af stress-responsen i forhold til søvn og teknikker til at berolige et overaktivt nervesystem

Tilmelding

Klik her for tilmelding