Søgepuljen

Søg midler fra søgepuljen til at lave aktiviteter for SLS’ medlemmer.

Alle lokalbestyrelser kan søge penge i søgepuljen. Der er ikke nogen grænse på ansøgningernes størrelse.

Ansøgningskriterier

Ideen bag søgepuljen er, ”at give mulighed for at lave aktiviteter for SLS’ medlemmer”. For at at kunne få penge fra søgepuljen til en aktivitet, skal den ligge indenfor rammerne af SLS’ politik, jf. Princip- og Visionsprogrammet. Og så skal aktiviteten opfylde flest muligt af disse punkter:

 • Bidrage til at synliggøre SLS
 • Være for lokalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer
 • Sikre en god drift af lokalbestyrelsen

Forretningsudvalget administrerer midlerne i søgepuljen. Dette betyder, at de kritisk vurderer ansøgninger op imod de stillede kriterier, og om nytteværdien er til gavn for medlemmerne.

Ansøgningsproces 

Hver lokalbestyrelse kan kun få godkendt én søgepuljeansøgning ad gangen. Det er muligt derudover at få forhåndsgodkendt en efterfølgende aktivitetet, men I kan først igangsætte aktiviteten og få udbetalt pengene til den, når regnskabet fra den forrige aktivitetet er godkendt. 

 1. I udfylder ansøgningsskema.
 2. I sender det udfylde ansøgningsskema til sls@dsr.dk. Skriv 'søgepuljeansøgning' i emnefeltet.
  1. Ansøgningen skal indsendes som Word-fil.
 3. Forretningsudvalget behandler jeres søgepuljeansøgning. Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt en måned. I bør vente med at igangsætte aktiviteten, til I har hørt fra forretningsudvalget.
 4. Hvis I sender en ansøgning, mindre end en måned før aktiviteten skal igangsættes, kan forretningsudvalget hastebehandle jeres ansøgning. Det kræver dog , at alle i forretningsudvalget bakker op om jeres søgepuljeansøgning. I bør derfor vente med at igangsætte aktiviteten, til I har hørt fra forretningsudvalget. 
 5. I modtager svar fra forretningsudvalget. Får I godkendt jeres søgepuljeansøgning, overføres midlerne til lokalbestyrelsens konto, og I kan sætte aktiviteten i gang.

Søgepuljeregnskab

Hvis din lokalbestyrelse har fået penge fra søgepuljen til en aktivitet, skal I, senest 14 dage efter at aktiviteten er afholdt, indsende regnskab og bilag og tilbageføre evt. overskydende beløb til SLS.

Sådan gør I:

 1. I udfylder skabelon til søgepuljeregnskab.
 2. I sender søgepuljeregnskabet til sls@dsr.dk. Skriv 'søgepuljeregnskab' i emnefeltet.
  1. Søgepuljeregnskabet skal indsendes som Excel-fil.
 3. I sender de originale bilag med posten til Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Tag billeder af kvitteringer og bilag, så vi har kopier, hvis de originale bliver væk.
 4. Har I ikke brugt alle de penge til aktiviteten, som I har fået bevilget, skal I tilbageføre resten til SLS.  Skriv mail til sls@dsr.dk for at få oplyst kontonummer, hvis I skal tilbageføre overskydende beløb fra et søgepuljearrangement.

Husk at følge SLS' økonomiske regler

Husk, at I også skal følge SLS'  økonomiske regler, når I afholder søgepuljearrangementer.

Andre relevante artikler