Forkant Årgang 2021 nr. 1

I dette nummer

Corona

Ferien udskudt

Den anden coronabølge ramte lederne endnu hårdere, sammen lignet med, da corana­pandemien startede i foråret 2020. Det viser undersøgelse blandt de ledende sygeplejersker.

Nu er der ikke én, der ikke kender Maria fra Hotline

Før var deres rolle at være den løftede pegefinger i forhold til hygiejne, fortæller leder af sundhedsplejen i Ballerup, Maria Louise Bjørking. Men coronakrisens nedlukninger og restriktioner har givet sundhedsplejen et løft i synlighed og anseelse landet over.

Ledelse i sundhedsvæsenet

Det unge hul i systemet

Det unge menneske, der kommer ind på hospitalet svært påvirket af alkohol eller stoffer eller efter selvmordsforsøg, bliver behandlet hurtigt og kompetent. Men hvad sker der så? En ny ledende oversygeplejerske på Herlev og Gentofte Hospital opdagede pludselig et hul i systemet.

Tema - Ledelsesspænd

Ene leder om 80 medarbejdere er fortid

Plejeboligleder Lina Møller Lauridsen står ikke længere alene med ledelses­ansvaret for 80 medarbejdere. En ny ledelsesstruktur på plejecenterområdet i Guldborgsund Kommune betyder, at hun nu kan dele ledelsesopgaverne med to stedfortrædere.