Dit personlige ledelsesgrundlag - Masterclass med Alfred Josefsen

Få kickstartet arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag med inspiration og gode råd fra Alfred Josefsen. Arbejdet med ledelsesgrundlag handler ikke om teorier og modeller. Det handler heller ikke om at finde på nye smarte ord. Det handler om, at finde ind til - og blive klar på den lederidentitet, du i forvejen har og så gøre den klar og tydelig.

Alfred Josefsen har stor erfaring med at facilitere processer med det personlige ledelsesgrundlag og han har været bannerføreren for, at udarbejdelsen af det personlige ledelsesgrundlag skulle blive en del af Ledelseskommissionens anbefalinger.

I denne masterclass arbejder du dig frem mod dit eget ledelsesgrundlag gennem en række runder og dialoger med andre ledere. Undervejs giver Alfred sparring og dialog og han laver time-outs, hvor han samler op på muligheder, begrænsninger, glæder og udfordringer du som leder kan opleve i arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag. Efter denne Masterclass vil du kunne gå direkte hjem og udarbejde dit ledelsesgrundlag. Du vil også kunne fortsætte dialogen med andre af masterclassens deltagere og få yderligere inspiration og sparring.

Sagt af Alfred Josefsen

"Ledelse er en "kontaktsport". Man kan ikke lede noget, man ikke er i kontakt med. Ledelse er en "påvirkningsdisciplin". Man skal få ting til at ske, som ikke ville ske af sig selv. Og ledelse kommer ikke ud af maskiner. Ledelse kommer ud af mennesker. Og opgaven for lederen er, at skabe de bedst mulige resultater sammen med sine medarbejdere. Så er scenen sat!

I dette perspektiv er det klart, at ledelse er personlig. Lederskabet er et personligt lederskab. Og derfor er det også både relevant og aktuelt at forholde sig til sit eget personlige lederskab. Hvem er du som leder? Hvad er vigtigt for dig? Hvad er dit medarbejdersyn? Hvad gør den gode medarbejder hos dig? Dette og mange andre ledelsesvigtige spørgsmål er skridt på vej hen til dit helt eget og personlige ledelsesgrundlag, som du kan gøre synligt og tydeligt for dine medarbejdere. Derved skaber du langt bedre forudsætninger for et godt samspil med dine medarbejdere. I kommer til at samarbejde som mennesker og personer og ikke kun som roller og funktioner. Det skaber fællesskab og holdånd. Det skaber commitment. Det skaber forståelse og tillid.

Mange ledere på offentlige arbejdspladser arbejder for tiden med det personlige ledelsesgrundlag, som var blandt Ledelseskommissionens anbefalinger. Udbyttet er mindre brok, mindre spild og mindre splid. Mere fokus på bolde og det vigtige. Bedre processer indbyrdes, fordi det i den sidste ende bliver lettere at gå på arbejde og være sig selv".

Program

16.00 Velkomst og intro til dagens program

16.15 Sådan styrker dit personlige ledelsesgrundlag dit lederskab

16.45 Du arbejder dig frem mod dit eget ledelsesgrundlag igennem en række runder og dialoger med andre ledere. Undervejs giver Alfred sparring og dialog ved bordene og laver time-outs, hvor han samler op på muligheder, begrænsninger, glæder og udfordringer du som leder oplever i arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag

18.45 Næste skridt i arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag

19.00 Tak for i dag m. sandwich og netværk

Tovholder på masterclass

Alfred Josefsen, medlem af ledelseskommissionen, tidl. direktør Irma, www. alfred.as

Tid og sted

Der udbydes to masterclasses:

14. januar 2019 kl. 16-19 i København (er afholdt)
29. januar 2019 kl. 16-19 i Fredericia

Pris

800 kr. incl. forplejning.

Arrangører

Masterclass’en arrangeres i samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, Kost- og ernæringsforbundet, Radiografrådet, Danske Fysioterapeuter og Danske Bioanalytikere.