Her er oplægsholderne på Inspirator

På INSPIRATOR 2020 sætter vi fokus på lederen og ledelse i sundhedsvæsenet. Få et personligt boost til dit lederliv. Du skal blandt andet møde disse personer...

Begynd at glæde dig allerede nu. På INSPIRATOR får du mulighed for at møde en halv snes af de mest aktuelle oplægsholdere lige nu inden for ledelse og sundhedsområdet.

Vi arbejder med programmet helt frem til selve dagen ...
"Holdet" med oplægsholdere om ledelse består lige nu af...
 

Nyhed!
Mette Mogensen:
Om paradokser i ledelse

Som leder og ikke mindst som ledende sygeplejerske er man dagligt stillet overfor en række modsætningsfyldte krav og forventninger: Patientbehov vs standarder og procedurer; Budgetter vs  personale- og bemandingshensyn; sygeplejefaglige og lokale hensyn vs. tværfaglige løsninger på tværs af organisatoriske grænser.  I disse situationer giver det ikke mening at vælge enten det ene eller det andet alternativ. Som leder er man derimod nødsaget til at vælge både-og: at blæse og have mel i munden, så at sige. Det er dénne særlige kompetence og balancegang, som Mette har fokus på.

Mette Mogensen er Post.Doc og Ph.D på Copenhagen Business School og forsker i psykisk arbejdsmiljø, HRM, ledelse og ledelsesudvikling.

Rasmus Thy Grøn:
Sådan bruger du "versatil ledelse"

Versatil ledelse handler om at skabe den rette balance mellem strategisk og operationelt fokus og at balancere mellem en styrende og understøttende ledelsesstil. Det lyder måske nemt, men forskning og praksiserfaringer fortæller en anden historie. Bliv inspireret til at udvikle den rette balance i dit lederskab.

Rasmus Thy Grøn er partner i LEAD samt erhvervs-Ph.d.-stipendiat ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og arbejder til dagligt med ledelses- og organisationsudvikling. Rasmus forsker samt konsulterer og underviser private og offentlige organisationer.Vincent Hendricks: 
Ledelse og latinske dyder i sundhedsvæsnet

Hvilke redskaber skal der til for at begå sig som leder i sundhedsvæsnet, der er udfordret i alt fra økonomi til værdier? Det kræver, at man indledningsvist besvarer to med hinanden forbundne spørgsmål: (1) Hvad er det jeg laver? Og vigtigere endnu (2) Hvorfor er det vigtigt?  For at komme frem skal man gribe tilbage til en række latinske dyder: semper ardens (altid brændende); carpe diem (grib dagen); festina lente (skynd dig langsomt); sapere aude (vov at vide). Disse dyder danner rammen for ansvarlig ledelse, der sikrer autonomi for leder såvel som medarbejdere - og greb til hvordan man får implementeret disse værdier får man med hjem.

Vincent F. Hendricks er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier samme sted. Han er forfatter til en række bøger, herunder blandt andet Spræng boblen, Fake News, Kæmp for Kloden, Os og dem, og er en afholdt foredragsholder. Vincent har vundet en række priser for sin forskning, herunder Videnskabsministeriets EliteForsk-pris, Roskilde Festivalens Eliteforskerpris, Choice Magazine Outstanding Title Award samt Rosenkjærprisen.

Thomas Lundby:
Frygtløs ledelse

Aldrig har der eksisteret så mange lederudviklingsprogrammer. Aldrig har ledere vidst så meget om ledelse og ledelsesteorier. Men hvorfor tager mange ledere så ikke fat om dårlig adfærd og konflikter, eller slår ned på dårlig kvalitet, insisterer på samarbejde mm? Problemet er ofte ikke teoretisk, men praktisk. Ledere ved nok om ledelse, men de handler ikke altid på deres viden. De ved godt, hvad der bør gøres i en given situation, men er ikke villige til at stå i det ubehag og den usikkerhed, der er forbundet dermed.

Forfatter og erhvervspsykolog Thomas Lundby fra IMPAQ vil fortælle om “frygtløs ledelse” som et mindset til at udvikle sit følelsesmæssige mod som leder. Thomas har gennem sit mangeårige virke afdækket de ting som ledere typisk frygter, og som afholder dem fra at agere med det mod der skal til for at være en kompetent leder i dag. Thomas vil afsløre, hvad det er, vi som ledere frygter og hvordan vi kan udvikle vores mod.
 

Anette Prehn
Hjernesmart ledelse

Brug hjernen som leder! De allerfærreste ledere kender og mestrer hjernens spilleregler. Det er en skam, for når hjernen bliver gjort til en modspiller, dræner det både dig selv og din organisation for energi, fokus og resultater. Spiller du omvendt ”med” på hjernens betingelser, vil du opleve en lethed i dit lederskab og en overraskende gennemslagskraft i din omgang med medarbejdere og andre mennesker. Hjernesmart ledelse er moderne ledelse skræddersyet til det 21. århundrede, hvor forskere i de seneste 10 år er blevet langt klogere på, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, og hvad det indebærer for vores præstationer, velvære og samspil med andre.

Anette Prehn er sociolog, videnskabsformidler, foredragsholder og forfatter til fem bøger og syv minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed.
 

Michael Andersen
Hvad er det ledelsesmæssige fokus i fremtiden? 

De historiske ledelsesfilosofier og -teoretiske tænkninger har slået alvorligt fejl. Globale og nationale undersøgelser peger på arbejdsrelateret mistrivsel. Forskningen dokumenterer øget sociopati blandt ledere. Og samtidigt er stress, angst og depression blevet en stigende årsag til sygefravær. Alt dette sker trods en øget forskning og indsigt i ledelse og lederskab, gennem de sidste 50 år. Årsagen syntes at være et forskningsmæssigt afsæt i en ledelsesfilosofisk tænkning, hvor medarbejderne var ressourcer og ikke mennesker. I fremtiden bliver det ledelsesfilosofiske fokus mennesket frem for ressourcen. Lederne vil lære at bruge de medmenneskelige kompetencer de er født med, som ledelsesværktøjer.

Michael Andersen er ledelsesfilosoffen bag tænkningen Compassionfokuseret Ledelse og forfatter til bogen med samme navn. Michaels erfaring med det medmenneskelige ledelsesfokus kommer fra HARVARD og INSEAD samt sit arbejde med offentlige og private organisationer i mere end 35 lande.  

 

Anne Mette Møller
Faglig ledelse

Faglig ledelse italesættes ofte som en modreaktion på New Public Management og et udtryk for en fornyet interesse for den kernefaglighed, der er det bærende element i offentlige organisationers opgaveløsning.

Men hvad indebærer faglig ledelse egentlig, og hvordan lykkes man med faglig ledelse i hverdagen? Anne tager udgangspunkt i faglig ledelse som en ledelsesadfærd, der har den faglige kvalitet i opgaveløsningen som omdrejningspunkt. Faglig ledelse handler dermed ikke kun om ledelse af fagprofessionelle, men om at facilitere kvalitet i opgaveløsningen ved at aktivere, appellere til og sætte retning med udgangspunkt i faglige normer og viden 

Anne Mette Møller er uddannet sociolog og ph.d. i statskundskab. Hun er adjunkt på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet og tilknyttet VIVE som gæsteforsker. 

 

Signild Vallgårda
Hvordan mindsker vi ulighed i sundhed?

Hvis man bor i Aalborg Øst, får man i gennemsnit konstateret kræft 13 år tidligere og lever i gennemsnit 13 år kortere, end hvis man bor i velhaverkvarteret Hasseris, syv kilometer derfra. Uligheden i sundhed i Danmark er stor har været voksende gennem mange år. Signild Vallgårda vil tale om nogle udfordringer ved, hvordan den sociale ulighed i sundhed forstås på i Danmark. Mange ser kun den ulighed, der berører de såkaldte ressourcesvage, men uligheden findes i hele befolkningen. Forklaringer og indsatser er ofte begrænset sig til nogle få adfærdsformer. Den politiske interesse for emnet synes, trods smukke formuleringer, marginal. Hun også komme med nogle bud på mulige tiltag for at mindske uligheden.

Signild Vallgårda er professor i sundhedspolitiske analyser, Institut Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

 

 

Boost din oplevelse:
Sådan omsætter vi ledelsesteori til personlig praksis

Oplev en anderledes aften-lederlounge, når ledelseskonsulent ASGER STEENHOLDT inviterer dig og dine kolleger med ind i universet med lederens udfordringer. 

Vi sætter inspirator-dagen i et spændende nyt perspektiv, og ser på hvordan de gode pointer også kan blive til virkelighed … fra teori til sund praksis. 

Måske husker du ASGER STEENHOLDT fra sidste års fagkongres? Som ledelseskonsulent og samtidig tidligere guitarist i gruppen Big Fat Snake, sætter Asger Steenholdt også ledelseteorierne i spil på en måde, så det ikke bliver tørt og kedeligt. 
Og som navnet antyder, så sørger vi også for hyggelig stemning og aftenkaffe. Kort sagt ... den bedste måde at afslutte en god oplevelse.

Aften-lederlounge foregår klokken 20.00 efter en hyggelig fællesmiddag og varer cirka en times tid. Du kan altså vælge at liste hjemad kl. 21.00 ... eller at blive hængende lidt længere.

LÆS MERE OM "INSPIRATOR" - OG TILMELD DIG HER!