Fire online møder med aktuelle ledelsestemaer

Nu har du mulighed for at opleve et anderledes netværksforum med ledere i sundhedsvæsenet, hvor I mødes online til fire spændende faglige temaer og snakker om jeres egne erfaringer og udfordringer. Lederforeningen udbyder online-lederforum i samarbejde med Center For Ledelse.

Synes du, at det kan være svært at få etableret netværket med andre ledere? I så fald kan du få mulighed for at opleve en række af de gode ting, som et netværk kan give dig som leder.

Lederforeningen tilbyder nu et online-lederforum, hvor du møder andre lederkolleger og samtidig får ny viden om fire konkrete og aktuelle emner. Det foregår virtuelt. I mødes første gang i november 2019, hvorefter der er er tre yderligere møder frem til sommeren 2020.

Dit nye lederforum foregår via din computer og ved hjælp af et nyt online-værktøj, så du både kan få spændende oplæg og samtidig efterfølgende deltage i små gruppediskussioner.

I deler jeres egne erfaringer i forhold til konkrete temaer og udnytter på den måde hele netværks-ideen om at styrke egen ledelse ved at dele erfaringer og tanker med andre.

Der er begrænset deltagerantal til dette online-lederforum, idet vi kun udbyder tyve pladser!  Deltagerpris for hele forløbet med de fire møder: 4996 kr. eks. moms – (6.245 kr. incl. moms).

Målgruppen er samtidig begrænset til funktionsledere / ledere af medarbejdere – og du skal være medlem i Lederforeningen. Vi afsætter pladserne efter ”først-til-mølle” – så tilmeld dig hurtigt! (tilmelding nederst).

Fire temaer!

Der afvikles fire møder på fastlagte datoer – tre timer hver gang. Hvert møde har eget tema og tilhørende oplæg fra Center For Ledelse. Du får således både mulighed for at dele viden og erfaring med lederkolleger, der alle arbejder inden for sundhedsområdet, og samtidig får du præsenteret ny viden om de fire temaer.

1. møde: 26. november 2019 (kl. 12-15) - Med kerneopgaven som drivkraft!
2. møde:
21. januar 2020 (kl. 12-15) - Styrk dit Lederskab og få følgeskab!
3. møde
: 2. april 2020 (kl. 12-15) - Når dine medarbejdere bliver modarbejdere!
4. møde:
10. juni (kl. 12-15) - Forandringer er et vilkår!

Efter de fire møder kan I selv vælge at fortsætte jeres lederforum, hvis der er stemning for det.

Mere om de fire temaer

De fire temaer omhandler alle vigtige emner i forhold til din personlige ledelse:

Emne 1: Med kerneopgaven som drivkraft

Ledelseskommissionen samt forslag til ny sundhedsreform sætter fokus på ”Borgeren i centrum”. Vi skal skabe værdi for borgeren. Vi er en servicevirksomhed som skal præstere maximalt hele tiden, da det er det der bliver forventet af os.

Hvilken gevinst er der af at skærpe den fælles forståelse for kerneopgaven i egen organisation? Har vi som ledere gjort os helt klart, hvad vi tænker vores områdes kerneopgave er? Hvordan spiller den sammen med de samarbejdende enheder internt og eksternt? Hvad fungerer godt og hvor er barriererne?

I en hverdag med mange driftsmæssige opgaver har du sjældent tid til at fordybe os. Det har du nu. På mødet vil der blive mulighed for refleksion over egen definition- og ledelse af kerneopgaven. Du vil nå det spadestik dybere, du ikke har tid til i hverdagen, til gavn for kvaliteten af service som I udbyder. Sekundært vil en klarhed omkring kerneopgaven være med til et bedre arbejdsmiljø for dig og dine medarbejdere

Emne 2: Styrk dit Lederskab og få følgeskab

”En stærk ledelsesidentitet er forudsætningen for den gode offentlige leder. Kan du ikke sætte meningsfuld retning skal du ikke være leder”, siger ledelseskommissionen.

”Chef er noget man ansættes som. Leder bliver man først, når medarbejderne følger en”  - Citat Rane Willerslev.

Bliv inspireret til at tænke nye veje i din ledelsesrolle. Hvad er lederskab egentlig? Ledelse er noget personligt. Det er ikke noget der kommer ud af en maskine. Hvad er jeg for et menneske, hvad er jeg for en type, hvad er mine værdier. Hvad skal ligge til grund for mit lederskab og hvad kan jeg bruge den refleksion til i mit lederskab.

Egen lederidentitet udvikles hele livet så uanset hvor afklaret og erfaren du er vil du på kurset få mulighed for at blive mere klar på hvordan du kan arbejde videre med at styrke din ledelsesidentitet og hvordan du kan bruge denne merværdi til for arbejdspladsen og dig selv.

Emne 3: Når dine medarbejdere bliver modarbejdere

En presset hverdag skaber hyppigere konflikter og tonen indbyrdes og mellem samarbejdende grupper/afdelinger bliver skærpet. En øget pres på gruppen kan have stor negativ betydning for effektiviteten, fastholdelse og rekruttering til afdelingen.

Ikke alle grupper er dysfunktionelle, så derfor er det vigtigt at vi i dette emner både ser på de grundlæggende gruppedynamikker som kan hjælpe med at rette op på et uperfekt team og hvordan vi kan optimere det perfekte team, så gruppen bliver mere modstandsdygtig overfor pres og i højere grad medspillere i stedet for modspillere.

Efter kurset vil du være bedre i stand til at udvælge dine kampe og i højere grad bruge de redskaber og erfaringer som giver de bedste varige resultater, i stedet for at bruge din tid på forkerte initiativer som ikke flytter gruppen mod det effektive team.

Emne 4: Forandringer er et vilkår, så hvordan kan jeg bruge det positivt?

Forandringer vælter ned over os i en lind strøm. Det kan være organisatoriske, personalemæssige, faglige eller andre mere eller mindre hensigtsmæssige forandringer. Vi skal som ledere loyalt udføre og implementere disse i et stadig højere tempo. Den ene implementering overtager den anden.

Hvordan påvirker de gentagne forandringer os selv som ledere og hvordan kan vi hele tiden være ”overskudsagtige” i udførelse af disse forandringer, som ikke alle giver mening. Eller måske giver de mening, bare ikke lige nu.

På kurset vil vi inspirere hinanden med de gode eksempler samt reflektere over hvilke mekanismer der især skal holdes øje med og iværksættes for at vi får den gode implementering og dermed succes med den forventede forandring.

Tilmelding

Arrangementet er AFLYST

Bemærk:
Deltagerpris for de fire møder: 4996 kr. eks. moms – (6.245 kr. incl. moms).
Tilmelding senest den 10. okt. Kun 20 pladser. Pladserne afsættes efter ”først-til-mølle”.
Målgruppen er begrænset til funktionsledere / ledere af medarbejdere – og du skal være medlem i Lederforeningen.
Deltagelse kræver adgang til computer. Møderne gennemføres online via Adobe Connect, der stilles til rådighed i forbindelse med møderne.