Lederstafet 2019: Fra politisk slagmark til sund virkelighed

Hvordan skaber vi et sundhedsvæsen, der tager højde for både den nyeste viden, patienternes behov, medarbejdernes arbejdsforhold og den økonomiske virkelighed? Lederforeningen inviterer til lokal lederdag fire steder i landet - sammen finder vi frem til gode forslag for et endnu bedre sundhedsvæsen.

Det seneste halve år har der for alvor været fokus på, hvordan det danske sundhedsvæsen kan udvikles til gavn for borgerne. Og snart skal folketinget omsætte de mange politiske udmeldinger til sund virkelighed.

Du inviteres hermed til at deltage i Lederforeningens stafet-arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet!

Lederforeningen starter en ”lederstafet”, hvor vi indsamler vigtig viden og gode ideer fra hele landet til, hvordan alle aktørerne på sundhedsområdet kan forbedre vores sundhedsvæsen.

Ved inspirerende lokale lederdage fire steder i landet finder vi sammen frem til forslag for et endnu bedre sundhedsvæsen. Den anden uge i oktober rejser Lederforeningen gennem Danmark og indsamler gode bud på, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen.

Aalborg, mandag den 7. oktober.
Aarhus, tirsdag den 8. oktober.
Odense, onsdag den 9. oktober.
København, torsdag den 10. oktober.

Sprudlende dialog-møde, ny viden og hyggelig middag

Glæd dig til en eftermiddag, hvor du er med til at udpege udfordringer og muligheder for udvikling af sundhedsområdet.  Via stafetten og de fire lokale lederdage vil vi på tværs af landet lave et katalog med gode bud på udviklingen af det kommende sundhedsvæsen.

Og glæd dig til en aktiv og spændende proces. Du kommer til at deltage i sjove dilemma-opgaver – og kan samtidig møde eksperter udefra, der sætter din egen lederfunktion i nyt lys. Vi afslutter med hyggelig middag.

Tidligere har lederdagen også indeholdt Lederforeningens generalforsamling. Men fremover holdes generalforsamlingen kun i lige år. Der vil altså ikke være generalforsamling.

Som medlem i Lederforeningen deltager du gratis!

Alle oplæg og materialer i forbindelse med den regionale lederdag er gratis.

Vi kvitterer for indsatsen ved at byde på lidt lækkert at spise. Dette arrangement er med andre ord også en god mulighed for at møde dine lederkolleger og vende oplevelser og dagligdagen i din funktion som leder.

Program

Kl. 13.30       Ankomst!
Kl. 14.00       Stafet-inspiration! ”Fra politisk slagmark til sund virkelighed”.
                       Vi får en aktuel status for sundhedsområdet, som en af landets sundhedseksperter ser den.
Kl. 14.40       Dilemma-udfordringen! Hvad tænker du om de centrale dilemmaer for sundhedsvæsenet anno 2019?
Kl. 15.10       Dialog-udfordringen! Hvad siger eksperten til vores tanker og mulige bud på, hvordan man kan tackle dilemmaerne?

Kl. 15.35       Kaffe og kage!

Kl. 16.00       Inspiration! Ekspert indenfor sundhedsområdet går tæt på din egen dagligdag i din funktion som leder.
Kl. 16.40       Stafetten! Via aktiv øvelse med lederkolleger afdækker du udfordringer og muligheder for et bedre sammenhængende sundhedsvæsen.
Kl. 17.40       Vi samler alle indtryk fra dagen ..., kan vi skabe en ny model?

Kl. 18.15       Hygge! Uformel afslutning på dagen med lidt lækkert at spise.
Kl. 19.00       Vi sender stafetten videre!

Praktisk

Titel:
Lederstafet 2019 – FRA POLITISK SLAGMARK TIL SUND VIRKELIGHED

Dato:
Aalborg,
mandag den 7. oktober, kl. 14.00-19.00 – Comwell Hvide Hus, Aalborg.
Aarhus, tirsdag den 8. oktober, kl.14.00-19.00 – Radisson Blu Scandinavia, Aarhus.
Odense, onsdag den 9. oktober, kl. 14.00-19.00 – Frederik VI's Hotel, Odense.
København, torsdag den 10. oktober, kl. 14.00-19.00 – Scandic Hvidovre, København.

Pris:
Gratis for medlemmer i Lederforeningen!
Ikke-medlemmer: 600 kr. (særtilbud - normalpris 1200 kr.)

Tilmelding:
Begrænset antal pladser. Først-til-mølle!
Tilmeldingsfrist: 20. september!

Tilmeld dig her:

Aalborg Lederstafet 2019, 7. okt - TILMELDING
Aarhus Lederstafet 2019, 8. okt - TILMELDING
Odense Lederstafet 2019, 9. okt - TILMELDING
København Lederstafet 2019, 10. okt - TILMELDING

(foto: colourbox)