Lederstafet 2019: Fra politisk slagmark til sund virkelighed

Hvordan skaber vi et sundhedsvæsen, der tager højde for både den nyeste viden, patienternes behov, medarbejdernes arbejdsforhold og den økonomiske virkelighed? Lederforeningen inviterer til lokal lederdag fire steder i landet - sammen finder vi frem til gode forslag for et endnu bedre sundhedsvæsen.

(foto: colourbox)

Det seneste halve år har der for alvor været fokus på, hvordan det danske sundhedsvæsen kan udvikles til gavn for borgerne. Og snart skal folketinget omsætte de mange politiske udmeldinger til sund virkelighed.

Du inviteres hermed til at deltage i Lederforeningens stafet-arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet!

Lederforeningen starter en ”lederstafet”, hvor vi indsamler vigtig viden og gode ideer fra hele landet til, hvordan alle aktørerne på sundhedsområdet kan forbedre vores sundhedsvæsen.

Ved inspirerende lokale lederdage fire steder i landet finder vi sammen frem til forslag for et endnu bedre sundhedsvæsen. Den anden uge i oktober rejser Lederforeningen gennem Danmark og indsamler gode bud på, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen.

Aalborg, mandag den 7. oktober 2019
Aarhus, tirsdag den 8. oktober 2019
Odense, onsdag den 9. oktober 2019
København, torsdag den 10. oktober 2019
 

Sprudlende dialog-møde, ny viden og hyggelig middag

Glæd dig til en eftermiddag, hvor du er med til at udpege udfordringer og muligheder for udvikling af sundhedsområdet.  Via stafetten og de fire lokale lederdage vil vi på tværs af landet lave et katalog med gode bud på udviklingen af det kommende sundhedsvæsen.

Og glæd dig til en aktiv og spændende proces. Du kommer til at deltage i sjove dilemma-opgaver – og kan samtidig møde eksperter udefra, der sætter din egen lederfunktion i nyt lys. Vi afslutter med hyggelig middag.

Tidligere har lederdagen også indeholdt Lederforeningens generalforsamling. Men fremover holdes generalforsamlingen kun i lige år. Der vil altså ikke være generalforsamling.
 

Som medlem i Lederforeningen deltager du gratis!

Alle oplæg og materialer i forbindelse med den regionale lederdag er gratis.

Vi kvitterer for indsatsen ved at byde på lidt lækkert at spise. Dette arrangement er med andre ord også en god mulighed for at møde dine lederkolleger og vende oplevelser og dagligdagen i din funktion som leder.
 

Program

Kl. 13.30       Ankomst!
Kl. 14.00       Velkomst

                       v. formand for Lederforeningen, Irene Hesselberg
Kl. 14.10       Inspiration! ”Fra politisk slagmark til sund virkelighed”.
                       Aalborg: v. Søren Lunde, formand for Lægeforeningen i Nordjylland, phd på Ålborg Universitetshospital og afdelingslæge regionshospital Nordjylland
                       Aarhus, Odense og København: v. Else Smith, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen og vicedirektør på Amager Hospital.
Kl. 14.50       Deltager-samtale!
                       Guidet samtale med lederkolleger om centrale udfordringer for udvikling af sundhedsvæsenet.
Kl. 15.15       Opsamling på deltagersamtalerne!
                       Hvad siger Søren/Else til vores tanker om udfordringerne.
Kl. 15.40       Kaffe og kage!
Kl. 16.10       Inspiration: Det sammenhængende sundhedsvæsen
                       Aalborg og Aarhus: v. Janne Seemann, Professor, Aalborg Universitet
                       Odense og København: v. Martin Sandberg Buch, Seniorforsker, VIVE
Kl. 16.50       Deltagerstationer – Det sammenhængende sundhedsvæsen
                       Via aktiv øvelse med lederkolleger afdækker du udfordringer og muligheder for et bedre sammenhængende sundhedsvæsen.
Kl. 17.30       Opsamling efter Deltagerstationer
                       Hvad siger Søren/Else til de udfordringer og muligheder vi ser.
Kl. 18.00       Tapas og Hygge! Uformel afslutning på dagen med lidt lækkert at spise.
Kl. 19.00       Vi sender stafetten videre!