Corona logbogen

Corona-krisen kalder på beslutninger og handlinger fra dig hver dag, i situationer som kan være svære at forudse og som ændres time for time. Som leder bør du også have en dialog med din leder om denne ekstraordinære situation. Denne corona-logbog kan hjælpe dig.

Der står i Sundhedskartellets Lederoverenskomst, at ledere er ansat uden øverste arbejdstid og skal kunne tåle stor fleksibilitet i arbejdsopgaver.

Corona-beredskabet, og de opgaver der løses i den forbindelse, er i vores optik, en ”ud over det almindelige” ekstraordinær situation.
Der er lavet hensigtserklæringer med både KL og Danske Regioner om, at der er og vil ske nødvendige ændringer for, at sundhedsvæsenet kan løfte opgaven med at bekæmpe coronavirus - og at ændringerne skal ske dialogbaseret og med afsæt i gældende overenskomster.

Det respekterer vi også i Lederforeningen. Vi opfordrer lederne til at passe deres sædvanlige arbejde. Men opstår der afvigelser i forhold til det sædvanlige arbejde og i arbejdstilrettelæggelsen, opfordres du til at registrere disse ændringer, så vi i givet fald kan være behjælpelige med at forhandle en mulig honorering for den ekstraordinære indsats.

Her kommer din nye personlige corona-logbog ind i billedet!

Corona Logbogen

Corona Logbogen kan hjælpe dig med at huske og dokumentere dine forskellige situationer og arbejdsopgaver i forbindelse med corona-krisen.
I corona-logbogen noterer du løbende dine særlige arbejdsopgaver.

Corona Logbogen i to versioner

  1. PDF-UDGAVEN - Denne udgave kan printes, hvorefter du kan skrive dine notater i din printede udgave på otte sider.
  2. WORD-UDGAVEN - Denne udgave kan du skrive direkte i, og efterfølgende have liggende digitalt på din computer.

God fornøjelse med din personlige corona-logbog.