Politisk aktiv i Lederforeningen

Få indflydelse på Lederforenings arbejde via foreningens bestyrelse eller foreningens formand eller næstformand.

En væsentlig styrke i Lederforeningen er, at vi som ledere sammen har opstillet visioner for, hvordan sundhedsområdet kan indrettes og udføre sin opgave på bedste måde. Derfor har Lederforeningen politiske mål for sundhedsindsatsen - og også hvordan ledelse og lederne bør indtænkes i hele indsatsen. 

Det handler naturligvis om ledernes egne løn- og arbejdsvilkår. Men det handler også om, hvordan sundhedsindsatsen planlægges og udføres med et tydeligt fokus på patient og borger - og således at indsatsen både udføres effektivt og med den ønskede succes.

Du kan være med til at præge den politiske kurs i Lederforeningen og dermed sikre, at det politiske arbejde er en vigtig hjørnesten i Lederforeningen og inddrager foreningens medlemmer aktivt.