Din løn og kontrakt

Din løn som sygeplejefaglig leder afgøres af overenskomster og centrale forhandlinger, men også af din egen indsats. Lederforeningen tilbyder en række nyttige redskaber, der blandt andet kan medvirke til at forbedre din løn. Denne side er dit første skridt til bedre løn- og arbejdsvilkår.

Lederes løn og arbejdsvilkår kræver aktiv forhandling med arbejdsgiveren. En stor del af dine vilkår er aftalt på forhånd via lederoverenskomster og centrale forhandlinger. Men din løn, og hvilke andre goder der følger med din stilling, afgøres også af din egen indsats via en lokal forhandling.

Sådan påvirker du din løn og arbejdsvilkår som leder

Lederforeningen tilbyder en række redskaber, der kan medvirke til at påvirke din løn og arbejdsvilkår:

 • Lederlønsmodellen. 
  Modellen er et vigtigt redskab til din dialog om ledelse med din arbejdsgiver.
  Via modellen synliggør du de særlige kompetencer, som du bruger i forbindelse med dit virke i den konkrete lederstilling.
  Læs her!

 • Personlig sparring inden du skal forhandle med din arbejdsgiver.
  Via dit medlemskab har du adgang til personlig sparring. En sparring der foregår med din personlige ledelseskonsulent, således at du er godt rustet til at forhandle dine forhold som leder. 
  Læs her!
 • Lederforeningens lønforhandlingskursus. 
  Forhandlerkurserne bliver udbudt lokalt til dem, der måtte ønske det. Har du som leder lysten eller behovet for et forhandlerkursus, skal du ringe til din ledelseskonsulent.
  Læs her!
 • Lederforeningens logbog til ledere.
  Med logbogen får du et redskab til at opnå resultater til dig selv, og inspirere dine lederkolleger til at gøre det samme. Både en individuel og en samlet indsats skaber resultater.
  Læs her!
 • Løn- og ansættelsesvilkår helt generelt for ledende sygeplejersker.
  En lang række grundlæggende løn- og arbejdsvilkår er sikret via de overenskomster, som vi har forhandlet centralt.
  Dine lederkolleger har via deres forhandlinger skabt gode resultater, som du har glæde af.
  Læs her!
 • Merarbejdsaftale.
  Der kan opstå situationer og opgaver, som er så ekstraordinære, at de ikke er en del af din normale kontrakt som leder.
  I de situationer kan du forhandle en særlig aftale om efterfølgende ekstra tjenestefrihed og eventuelt en løngodtgørelse for det udførte merarbejde.
  Bliv klædt på til at forhandle en "merarbejdsaftale”.
  Læs her
 • Lederforeningens forhåndsaftaler med din arbejdsgiver. 
  Lederforeningen indgår ofte forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for ledere.
  Disse forhåndsaftaler finder du her.
  Læs her!

Lønbarometeret

Din kommende personlige lønforhandling starter måske bedst ved, at du kigger til, hvad kolleger har opnået.

Lønbarometret hjælper dig til at se, hvad andre i lignende stillinger, har forhandlet sig frem til. Lønbarometeret viser gennemsnitsløn og lønspredning for alle sygeplejersker i regioner, kommuner og staten.

Tallene i Lønbarometeret er registerdata på baggrund af data fra lønsystemerne ude på de enkelte arbejdspladser. Data kommer fra KRL (kommunerne og regionernes løndatakontor) og lønoverblik.dk (for staten).

For ledere i kommuner og regioner kan man finde lønstatistik efter stilling, løntrin og anciennitet.
For ledere i staten er statistikken opdelt efter ansættelsesområde, stilling og eventuelt arbejdsplads.

( Forskellen i opgørelsen skyldes, at data kommer fra forskellige kilder, som opgør tallene forskelligt )

Find Lønbarometeret her: http://dsr.dk/lønbarometer


Lønberegner for ledere

Via sundhedskartellets lønberegner kan du beregne, hvad der bør være et godt udgangspunkt for din egen løn som leder.
Lønberegneren er opdateret med de seneste løntal og satser, og du kan via computeren indtaste dine egne relevante forhold i forbindelse med dit lederjob, og så beregne et bud på udgangspunkt for din løn.
Det er en god ide at have din lønseddel ved hånden, når du bruger den. 

Sundhedskartellets lønberegner for ledere - Find den HER