Sundhed i Verdensklasse! Fagkongres 2019

Vi sætter fokus på lederen og ledelse i sundhedsvæsenet. En dag fyldt med inspiration, netværk, ny viden og spændende debatter. Sundhed i Verdensklasse Fagkongres 2019 afholdes d. 8. maj 2019 på ODEON i Odense.

Lederforeningen inviterer ledere fra hele sundhedsområdet til en dag med fokus på ledelse.

Glæd dig til et program med ny spændende viden og som samtidig giver dig personlig inspiration til arbejdet som leder i sundhedsvæsenet.

Vi tilbyder et helt nyt koncept. Hver oplægsholder holder et oplæg i en part 1 og en part 2. Hver part varer ½ time. Efter den første ½ time kan deltagerne vælge at skifte til en anden oplægsholder, og hører part 2 af denne oplæg.

Fagkongres 2019 har fået overskriften SUNDHED I VERDENSKLASSE og afholdes centralt i Odense i det nye kultur- og mødecenter ODEON, der ligger som nabo til H. C. Andersens hus.


Deltagelse med rabat

Du kan deltage til rabatpris, hvis du er medlem i Lederforeningen.

Du er velkommen som gæst, hvis du er leder inden for sundhedsområdet, men ikke er medlem i Lederforeningen.

Medlemspris: 2.500 kr.
Gæstepris: 4.750 kr.

Tilmelding


Udvid oplevelsen

Vi tilbyder mulighed for overnatning til særpris, hvis du vælger at forlænge dit ophold.

Mange bruger også muligheden til at lave en fællestur, hvor I er flere, der følges - og udvider jeres oplevelse med for eksempel et eget inspirationsmøde dagen efter. Vi tilbyder overnatning og mødefaciliteter til særpris.

Programmet for dagen offentliggøres løbende. I god tid inden selve dagen vil du modtage besked om, at du kan downloade alle oplysninger i en særlig app.


Ti hovednavne!

Programmet for dagen sprudler. Du kan godt begynde at glæde dig.

Ti hovednavne med spændende oplæg  ligger klar. Og de giver et godt billede af, at der bliver tale om masser muligheder for inspiration til dit lederarbejde...

Find hele programmet HER

Glæd dig til at møde disse emner og personer:

#1 - Morten Münster:
"Skab ledelse via adfærdsdesign!"

Adfærdsdesign handler om at bruge viden fra felterne psykologi, sociologi og antropologi til at påvirke den kontekst, mennesker træffer beslutninger i. Vi tør godt love, at du bliver inspireret til nye måder at tænke din ledelse på. Mød Morten Münster.

Morten Münster er forfatter til to bestsellere om ledelse, blandt andet ”Jytte fra Marketing er gået for i dag”. Morten Münster er brugt af både store og små virksomheder og i organisationer til at vejlede i gode måder til at lykkes med forandringer. Morten giver kontante tips til, hvordan du kan bruge adfærdsdesign til at skabe forandringer.

#2 - Tina Moe:
"Ledelse midt i den teknologiske udvikling!"

Verden forandrer sig hurtigere og mere uforudsigeligt end nogen sinde før. Teknologiske udviklinger, digitalisering, stigende stress og manglende engagement - er de udfordringer som vi som helt almindelige ledere skal tage del i at løse. Mød Tina Moe.

Vi står over for et stort skifte i hvordan verden, samfundet og organisationer skal ledes for at være bæredygtige og til gavn for mennesker.
Tina Moe er topleder indenfor farma, IT og den rådgivende ingeniørbranche. På fagkongressen vil hun kigge på ledelse som det 18. verdensmål – hvilke forandringer der sker i den digitale tidsalder og hvad det betyder helt konkret for ledelse.

#3 - Camilla Raymond:
"Vær modig og sæt lup på din medarbejdergruppe!"

Måske kan du genkende situationen: Der er afdelingsmøde og noget af det du lægger mærke til undervejs, er korslagte arme, rullende øjne og et dybt suk.
I dette indlæg vil du få indsigt i de dynamikker, der er på spil i grupper, hvordan vi skal forstå dem – og vigtigst af alt, hvordan du som leder kan arbejde med dynamikken, så den ikke kommer til at stå i vejen for samarbejdet om opgaverne og trivslen i afdelingen. Mød Camilla Raymond.

Camilla Raymond er erhvervspsykolog og forfatter og giver gode fifs til dig, der gerne vil udvikle din medarbejdergruppe eller ledergruppe ved at sætte ”luppen på gruppen”.

#4 - Jacob Søndergaard:
"Ledelse af teamet!"

Hvordan kan man føre en medarbejdergruppe i en ny retning ...også hvor der måske er lidt modstand til at starte med..? Mød manden, der lykkes med at omvende rigtige mænd. Hør hvordan det også handler om aktiv ledelse. Mød Jacob Søndergaard.

Jacob Søndergaard er måske mere kendt fra tv-skærmen som ”sundhedsspirrevippen”, hvor han omvender usunde mænd til at leve et sundt liv. Men Jacob Søndergaard guider også ledere.
Hør og oplev, hvordan du med din ledelse kan flytte en hel medarbejdergruppe.
Og glæd dig, for Jacob har også humor med i kufferten. På visitkortet står ”kropsmekaniker & hjernegymnast”!

#5 - Pia Søltoft:
"10 ting, du som leder kan lære af Kierkegaard!"

Idealitet, langsomhed, beslutningsdygtighed, autenticitet, handlingsorientering, forførelse, at have samvittighed, at møde den anden, at ville ét og at skelne mellem frihed og nødvendighed.
Du skal ville ét og stræbe efter dit ideal gennem hele livet for at kunne være autentisk og omstillingsparat, ellers taber du dig selv, både som menneske og leder. Mød Pia Søltoft.

Pia Søltoft, p.hd., forfatter og sognepræst, viser dig ti vigtige ting, som du som leder kan lære af Kierkegaard. Hvad er for eksempel det vigtigste i dit liv? Hvad kan du ikke leve uden? Og hvad lever du for? Pia Søltoft har i en halv snes år gennem foredrag, workshops og Master-Classes hjulpet private såvel som offentlige organisationer til en konkret anvendelse af Søren Kierkegaards tanker i liv og ledelse.

#6 - Mickael Bech:
"Ledelse i det pressede system!"

Det nye centrum for offentlig ledelse ...eller hvordan vi udvikler ledelse i det offentlige. Sådan kunne man måske beskrive det nye forskningscenter i Aarhus, som er skabt i tæt samarbejde med Aarhus Universitet. Lederforeningen samarbejder med det nye center og vi glæder os til, at du nu også skal opleve en af de bærende kræfter. Mød Mickael Bech.

Mickael Bech, professor på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, inddrager alle deltagerne på fagkongres 2019 i debat om, hvorvidt ledere kan skabe sammenhæng og mening i et presset system…

#7 - Lilian Mogensen:
"Dilemmaledelse: Balancekunstens paradis!"

At udøve dilemmaledelse er spændende, men også udfordrende for lederen. Det er fagligt og personligt givende. Det styrker selvtillid, stolthed og passion men efterlader også usikkerhed pga. de mange fravalg. Dilemmaledelse kræver, at man vælger sine landvindinger, sejre, ulemper, bivirkninger og nederlag med omhu. Mød Lilian Mogensen

Lilian Mogensen er rådgiver inden for digitalisering, strategisk forretningsudvikling og ledelse. Hun kommer og fortæller om en situation, som mange ledere kender: At man er fanget i et eller flere dilemmaer, man ikke sådan kan undslippe. Men det kan du måske alligevel. Hør om ”dilemmaledelse”, og hvordan det bringer dig videre.

#8 - Lene Kobbernagel:
"Overbevisende fremtoning og gennemslagskraft!"

Du får fire kropssprogssignaler, der gør dig overbevisende, når du kommunikerer budskaber til din leder eller din afdeling. Vi kalder dem Powertricks, fordi de giver gennemslagskraft, så det du siger bliver taget mere alvorligt. Mød Lene Kobbernagel.

Rigtig mange - især kvinder - bærer ubevidst rundt på signaler, der giver en sød og usikker fremtoning.
I dette indslag på fagkongressen lærer du, hvad du skal skrue ned for, og hvad du skal skrue op for, for at få mere power. Formen er aktiv og afslappet, så du når at prøve et par af teknikkerne af på egen krop. Mød Lene Kobbernagel, kropssprogsekspert og kommunikationsrådgiver og hør om den personlige gennemslagskraft.

#9 - Erik Elgaard Sørensen:
"Ledelse af sygepleje!"

Hvordan sikrer vi, at vores ledelse kan medvirke til at øge den samlede kvalitet i sygeplejen? Mød Erik Elgaard Sørensen.

Erik Elgaard Sørensen er professor på Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital. i dette indlæg tager Erik Elgaard Sørensen afsæt i en stigende grad af dokumentation for, at sygeplejersker verden over, inkl. i Danmark, ikke så konsekvent som nødvendigt, leverer en tilstrækkelig kvalitet i sygepleje.
Mangelfuld sygepleje medfører utilsigtede hændelser, funktionstab hos patienter, uacceptable patientdødsfald og øgede omkostninger for et i forvejen belastet sundhedsvæsen.
Erik Elgaard Sørensen vil argumentere for en genopretning af dialektikken mellem fag og sag, ved at fokusere på ledelse af faget. Men hvad er det, der skal ledes?

#10 - Asger Steenholdt & Hans Fagt:
"Rock´n´ roll leadership! Nye veje til lederinspiration fra musikken!"

Kan vi som ledere se ud i verden og kopiere modeller for ledelse, som ellers slet ikke tænkes som ledelse? Og på den måde inspireres ad helt nye veje? Ja, og du behøver slet ikke kigge langt... Mød Asger Steenholdt og Hans Fagt.

Rockbandet er et lederforbillede, der kan sparke nerve, kreativitet og vildskab ind i en organisation eller virksomhed.
Asger Steenholdt og Hans Fagt underviser begge i ledelse, men har samtidig begge også udgangspunkt i et par af dansk musikbranches rigtig store navne.
Glæd dig til at opleve hvordan ledelse og musik har fælles udfordringer. Og mon ikke, at der også bliver hevet et par instrumenter frem, så du kan fornemme pointerne på den ægte måde...?

Find programmet med tidspunkter HER

...Vi glæder os til at se dig!