Fire arrangementer om fremtidens sundhedsvæsen

Fire gange i oktober kan du få spændende ny viden og holdninger til, hvordan fremtidens sundhedsvæsen kan blive – og selv være med i debatten om udviklingen. Lederforeningen inviterer nu de sygeplejefaglige ledere til sammen at udvikle indspark til, hvordan vi kan skabe den bedste sundhedsindsats.

Oprettet: 28.08.2020

Foregår fremtidens patientkontakt virtuelt? Hvordan bliver de pårørendes rolle? Og hvordan kan vi skabe bedre sammenhæng "på tværs" i sundhedsindsatsen? 

Lederforeningen inviterer alle sygeplejefaglige ledere til en virtuel møderække med fire forskellige temaer, hvor vi afdækker og snakker om forskellige scenarier for fremtidens sundhedsvæsen.

Mød spændende fagpersoner, der forholder sig til dagens udvalgte tema – og deltag så efterfølgende i debat med lederkolleger om, hvordan du selv tænker fremtiden med dine personlige erfaringer som leder.
Du kan deltage i alle temaarrangementer - eller udvælge hvilke temaer, du synes, der rammer din egen hverdag mest interessant.

Som ekstra tilbud kan du deltage fysisk i efterfølgende netværksmøder, der foregår fire forskellige steder i landet umiddelbart i sammenhæng med det virtuelle arrangement.
Her får du mulighed for at vende dagens tema anderledes med lederkolleger, og vi byder på lidt at spise.

De fire temaer

Tema 1 - De pårørendes rolle i sundhedsvæsenet... 
Tema 2 - Den virtuelle fremtid i sundhedsvæsenet... 
Tema 3 - Det bedste tværgående sundhedsvæsen
Tema 4 - Sådan bliver fremtiden - Lederdag 2020 - efterfulgt af Lederforeningens Generalforsamling 2020

Sådan deltager du

Hvert arrangement har sit eget tema og starter med oplæg fra fagpersoner i forhold til emnet.
Efterfølgende snakker vi om vores personlige tanker i forhold til emnet.
Når du tilmelder dig, får du et link, så du kan deltage i mødet. Møderne er gratis for medlemmer i Lederforeningen. 

- De fire arrangementer foregår alle i oktober og afholdes virtuelt.
- Du kan altså deltage via computer.
- Du bestemmer selv, hvor mange arrangementer, du vil deltage i.
- Hvert arrangement varer ca. 1 ½ time.
- Hvert arrangement har tillige tilknyttet et fysisk netværksarrangement, hvor vi mødes med lederkolleger. Du deltager altså både i dagens tema, og så vi et ekstra emne på plakaten for det fysiske netværksmøde, så vi samlet skaber et ekstra spændende arrangement. Du kan for eksempel vælge at deltage virtuelt i to temaer og fysisk i to temaer.

Datoer og tidspunkt

1. oktober kl. 14.00 - 15.30: De pårørendes rolle  i sundhedsvæsenet ( Tilmeld dig her )
5. oktober kl. 14.00 - 15.30: Den virtuelle fremtid i sundhedsvæsenet ( Tilmeld dig her )
8. oktober kl. 14.00 - 15.30: Det bedste tværgående sundhedsvæsen ( Tilmeld dig her )
22. oktober kl. 14.30 - 16.30: Sådan bliver fremtiden - Lederdag 2020 ( Tilmeld dig her )
22. oktober kl. 17.00 - 19.00: Lederforeningens generalforsamling 2020 ( Tilmeld dig her )

Mere om de fire arrangementer

Læs mere om de fire arrangementer, og tilmeld dig her... 

1. oktober - De pårørendes rolle i sundhedsvæsenet

Vi sætter fokus på en helt ny måde at inddrage pårørende i forbindelse med behandlingen.
Hvordan kan den pårørende blive den vigtigste medspiller? Og er der situationer, hvor det kan gavne patienten, at den pårørende ikke inddrages? Hvordan vil fremtidens sundhedsvæsen inddrage pårørende om tre år … og om tredive år?

Hør bud fra folk, der er vant til at kigge ind i fremtiden – og vær med til at vende fremtidens muligheder og begrænsninger. Og deltag i debatten om, hvordan vi som ledere kan medvirke til at skabe den bedste udvikling.

Tilmelding:
A) Virtuelt arrangement - 1. oktober kl. 14.00 - 15.30 - Tilmeld dig HER
B) Arrangementet foregår også som fysisk netværksarrangement på Comwell i Aarhus - kl. 14.00 - 19.00 - incl. tapas-middag og et ekstra emne på plakaten.
Ønsker du at deltage i netværksarrangementet i Aarhus - Tilmeld dig HER

5. oktober - Den virtuelle fremtid i sundhedsvæsenet

Vi sætter fokus på en helt ny måde at være i kontakt med patienter og deres pårørende.
Virtuelle møder er blevet hverdag, men hvornår virker de optimalt - og er der situationer, hvor vi skal bremse eller helt stoppe udviklingen? Hvordan er den virtuelle fremtid om tre år … og om tredive år?

Hør bud fra folk, der er vant til at kigge ind i fremtiden – og vær med til at vende fremtidens muligheder og begrænsninger. Og deltag i debatten om, hvordan vi som ledere kan medvirke til at skabe den bedste udvikling.

Tilmelding
A) Virtuelt arrangement - 5. oktober kl. 14.00 - 15.30 - Tilmeld dig HER
B) Arrangementet foregår også som fysisk netværksarrangement på Comwell i Aalborg - kl. 14.00 - 19.00 - incl. tapas-middag og et ekstra emne på plakaten.
Ønsker du at deltage i netværksarrangementet i Aalborg - Tilmeld dig HER

8. oktober - Det bedste tværgående sundhedsvæsen

Vi sætter fokus på, hvordan vi i fremtiden skaber det bedste udbytte af den samlede viden i sundhedsvæsenet.
Kan vi skabe bedre omstilling af personale til de aktuelt efterspurgte funktioner?
Er løsningen at skabe en central ”kompetencebank” eller er der brug for mere effektiv efteruddannelse og sidemands-systemer?
Hvordan kan sundhedsindsatsen og sygeplejen i endnu højere grad tage udgangspunkt i patienten om tre år … og om tredive år?

Hør et bud fra folk, der er vant til at kigge ind i fremtiden – og vær med til at vende fremtidens muligheder og begrænsninger. Og deltag i debatten om, hvordan vi som ledere kan medvirke til at skabe den bedste udvikling.

Tilmelding
A) Virtuelt arrangement - 8. oktober kl. 14.00 - 15.30 - Tilmeld dig HER
B) Arrangementet foregår også som fysisk netværksarrangement på Comwell i Kolding - kl. 14.00 - 19.00 - incl. tapas-middag og et ekstra emne på plakaten.
Ønsker du at deltage i netværksarrangementet i Kolding - Tilmeld dig HER

22. oktober - Lederdag 2020

Efter tre temamøder - og tre regionale netværksarrangementer -  kigger vi nu samlet ind i fremtiden.
Mød blandt andet direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der i direkte interview giver et personligt tilbageblik på, hvad vi som sundhedspersonale har lært af corona - og hvad der kan blive ekstra vigtigt at føre videre ind i fremtidens sundhedsvæsen.

Tilmelding
A) Virtuelt arrangement - 22. oktober kl. 14.30 - 16.30 - Tilmeld dig HER
B) Virtuel deltagelse i Lederforeningens generalforsamling 2020 kl. 17.00 - 19.00 - Tilmeld dig HER
C) Arrangementet foregår også som fysisk netværksarrangement på Comwell i Køge - kl. 14.00 - 20.00 - incl. tapas-middag og Lederforeningens generalforsamling 2020
Ønsker du at deltage i netværksarrangementet i Køge og Lederforeningens Generalforsamling - Tilmeld dig HER