Information til kandidater

Her finder du information til dig som kandidat til politiske poster i Lederforeningen efteråret 2017.

Valget

 

Kontakt

Jonna Søegaard, chef for Lederforeningen, jos@dsr.dk, 60205401 (primærkontaktperson)

Heike Penzien, chefkonsulent i Lederforeningen, hpe@dsr.dk

Kristian Fristed Eskildsen, kommunikationsansvarlig i Lederforeningen, kfe@dsr.dk

Birgitte Mann, administrativ ansvarlig i Lederforeningen,  bma@dsr.dk

Valgmateriale

Der er produceret en Fælles valgflyer med formandskandidater på den ene side og næstformandskandidater på den anden side. Flyeren kan rekvireres hos Birgitte bma@dsr.dk. Husk at skrive, hvor mange stk. du gerne vil have tilsendt.

Der er produceret et Valgpostkort LFvalg 2017 med alle kandidater. Postkortet kan rekvireres hos Birgitte bma@dsr.dk. Husk at skrive, hvor mange stk. du gerne vil have tilsendt .

Videovalgsløjfe

Alle kandidater har fået et bud om at lave en generel valgvideo. De videoer vi har modtaget pt. er samlet i en videovalgsløjfe.

Har du ikke lavet en generel video endnu kan du stadig nå den. Videoen må vare højest 30 sek. Du kan tale om hvad du vil i videoen. Du kan evt. bruge et eller flere af følgende spørgsmål som struktur for videoen: Hvilken retning skal Lederforeningen bevæge sig i?/ Hvilken forskel vil du gøre som valgt i Lederforeningen?/ Hvilke problemer vil du gerne løse?

 vis du bruger en mobiltelefon til at optage, så optag med mobilen i vandret position.

Videosløjfen lægges på lederforeningens hjemmeside. Tidspunktet vil blive afstemt med de øvrige valgaktiviteter på hjemmeside og facebook.

Videosløjfen blev vist på Lederforeningens generalforsamlingen. 

Kandidatspørgsmål

I har alle fået mulighed for at svare på en række spørgsmål. Formands- og næstformandskandidater er endvidere blevet opfordret til også at lave videosvar.

 • Spørgsmål 1: "Hvad er det største problem for medlemmerne i øjeblikket?". Spørgsmålet blev postet på Lederforeningens facebook 17. oktober og jeres svar blev udsendt som en webnyhed samtidig.
 • Spørgsmål 2: "Hvad vil du gøre for at forbedre ledende sygeplejerskers løn?". Spørgsmålet blev postet på Lederforeningens facebook d. 20. oktober og jeres svar blev udsendt som en webnyhed samtidig.
 • Spørgsmål 3: "Hvad er ledelsesmæssigt vigtigt for dig?".
 • Spørgsmål 4: "Hvilke sundhedspolitiske emner er du optaget af?"
 • Der kan komme flere spørgsmål du vil få mulighed for at svare på.

I vil få direkte besked, hvis I skal foretage jer noget i forbindelse med facebook annoncering af spørgsmålene.

Tidspunktet for annoncering vil blive afstemt med de øvrige valgaktiviteter på hjemmeside og facebook.

Lederforeningens hjemmeside

Alle jeres svar på de ovenstånde spørgsmål vil blive samlet på Lederforeningens hjemmeside.

Valgmøder

 • Facebook talkshow d. 26. oktober kl. 19.00 - 20.00. Afviklet, og kan genses på facebook.
 • Mandag d. 30. oktober kl. 16.30-18.00 på kreds kontoret i Ålborg AFLYST på grund af for få tilmeldte.
 • Tirsdag d. 31. oktober kl. 16.00-17.30 på Kreds Midtjyllands satellitkontor i Aarhus. AFLYST på grund af for få tilmeldte.
 • Tirsdag d. 31. oktober kl. 19.30-21.00 på kredskontoret i Fredericia. AFLYST på grund af for få tilmeldte.
 • Onsdag d. 1. november kl. 19.00-20.30 på kredskontoret København (Kreds Hovedstaden har kredsformandsvalgmøde kl. 17.30-18.30)
 • Torsdag d. 2. november kl. 19.00-20.30 på kredskontoret i Borup AFLYST på grund af for få tilmeldte.

Tilmeldingsfristen er sat til d. 30. oktober for valgmødet i København. Aflyses ved mindre end 20 tilmeldte (udover kandidater og bestyrelse).

Afvikling af valgmødet

 • Jonna (chef for Lederforeningen) er moderator. 
 • Lokale bestyrelseskandidater får lejlighed til kort at præsentere sig (30 sek til hver)
 • Formandskandidater starter på podiet og får hver 3 min til en præsentation af sig selv (6 min)
 • Jonna stiller formandskandidaterne 2-3 enslydende spørgsmål som sekretariatet har udarbejdet OG som formandskandidaterne har set på forhånd. (ca 10 min)
 • Der åbnes for spørgsmål fra salen. (ca. 15 min)
 • Næstformandskandidater erstatter formændskandidater på podiet og får hver 3 min til en præsentation af sig selv. (ca. 10 min)
 • Jonna stiller næstformandskandidaterne 2 enslydende spørgsmål som sekretariatet har udarbejdet OG som næstformandskandidaterne har set på forhånd. (ca 10 min)
 • Der åbnes for spørgsmål fra salen. (ca. 15 min)
 • Alle kandidater kommer op på podiet.
 • Der åbnes for spørgsmål fra salen. (ca. 15 min) - Hvis det går lidt trægt stiller Jonna alle kandidaterne enslydende spørgsmål og/eller kandidaterne kan komme med kommentarer.

    

Efter valget

 

Arrangement: ’Mød formandskabet’

Onsdag d. 8. november 2017 om aftenen i den kreds med den højeste stemmeprocent. Enten:

 • Valgkreds Nordjylland: Cafe Ulla Therkelsen London, Kastetvej 36, 9000 Aalborg
 • Valgkreds Midtjylland: St. Pauls Apothek, Jægergårdsgade 76, Aarhus C
 • Valgkreds Syddanmark: Amy´s Bar og Winehouse, Jernbanegade 12, 5000 Odense C
 • Valgkreds Sjælland: Klosterkælderen, Store Gråbrødrestræde 23, 4000 Roskilde
 • Valgkreds Hovedstaden: Brønnum, August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K

Lederforeningen dækker transport og evt. overnatning for formand og næstformand.

Møder i LF og DSR for valgte politikere

 • Torsdag d. 9. november 2017 - Første arbejdsdag for formand og næstformand i Kvæsthuset
 • Tirsdag d. 21. november 2017 kl. 10.00 -13.00 - Konstituerende bestyrelsesmøde i Kvæsthuset for Lederforeningens bestyrelse
 • Onsdag d. 29. - torsdag d. 30. november - Politisk seminar Hotel KoldingFjord for Lederforeningens bestyrelse.
 • Den 5.-6. februar 2018 + d. 11. juni 2018 - DSR introduktionskursus på Vilvorde kursuscenter for nyvalgte ordinære bestyrelsesmedlemmer i kredse og LF.
 • Endnu ikke dato fastsat DSR introduktionsdag i Kvæsthuset for nyvalgte formænd og næstformænd i kredse og LF

 

Praktisk for formands- og næstformandskandidater

 

Transport til valgaktiviteter arrangereret af Lederforeningen

Lederforeningen dækker formands- og næstformandskandidaters transport omkostninger til møder arrangeret af Lederforeningen i fbm valget. Der er mulighed for selv at købe tog- og flybilletter via Egencia. Læs mere om det i Rejsevejledning for kandidater til valgmøder i 2017

Onsdag d. 1. november kl. 19.00-20.30 i København

Adresse: DSR Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K.

Du sørger selv for transport til Kreds Hovedstaden og retur.