Aftalemæssige rammer

Leder-TR er omfattet MED-aftalen