Derfor blev jeg Leder-TR

Gerda Andersen har været leder-TR siden januar, hvor hun overtog stafetten fra sin forgænger, der var blevet udnævnt til leder på et højere plan.

Privatfoto.
Gerda Andersen er ud over at være sygeplejefaglig leder i hjemmeplejen i Skive Kommune også leder-TR.

Det var faktisk først i efteråret 2016, at de i Pleje og Omsorg i Skive Kommune valgte den første leder-TR. Hele området stod over for en gennemgribende omstrukturering, og mere end nogensinde før følte lederne et behov for at stå sammen.

Ledernes fokus er naturligvis på medarbejderne og sikring af at styre dem vel gennem processen. Men lederne oplevede også et pres, og de måtte passe på hinanden. Hun er selv gået fra at være leder for 70 medarbejdere til nu at være tre ledere om 250 medarbejdere.

”I så stor en omstruktureringsproces som den her, hvem passer så på lederne? Vi er meget, meget brugte, og der skal være et talerør for os. Det har vi aldrig været gode til at sørge for. Det har altid været noget, der lå underforstået, at det var der styr på, og det løste man da, ” fortæller Gerda Andersen, der er leder-TR for cirka 20 ledere i Pleje og Omsorg.

Alle lederne er erfarne ledere, men med omstruktureringerne kom der nye måder at arbejde på.

Lydhørhed fra ledelsen

”Det er et rigtigt spændende stykke arbejde, som vi helt sikkert skal fortsætte med,” fortæller Gerda Andersen.

Hun har god sparring fra den leder-TR-suppleant, der også blev valgt samtidigt med hende. I den halve år hun har fungeret som leder-TR har hun haft flere møder med sin chef, hvor de har talt om arbejdspres, processen med omstruktureringerne og pludselige besparelser.

”Vi er en udsat gruppe, fordi man siger, vi skal passe på vores medarbejdere. Vi er med til at trække det her ned over hovederne på dem, men vi står tit i et krydspres,” siger Gerda Andersen.

Hun har kun oplevet samarbejdet med topledelsen som meget konstruktivt.

”Der har være megen lydhørhed fra ledelsen,” siger Gerda Andersen med stor eftertrykkelighed.

 

Vær ikke bekymret

Andre steder i landet er ledere nervøse for at vælge eller lade sig vælge som leder-TR, fordi de er bange for, at det signalerer konflikt med topledelsen.

”Det skal man ikke være bekymret for,” siger hun.

Man kan ikke sammenligne det med det at være almindelig tillidsrepræsentant. Opgaverne er anderledes.