Fem grunde til leder-TR

Med en leder-TR får du og dine lederkolleger en god faglig funktion, der kan styrke jer som ledere i dagligdagen.

Som leder er du måske mest vant til, at du skal klare alle tingene selv. I Lederforeningen tror vi derimod på, at også ledere kan have gavn af et fælleskab og en sparringspartner.

Formålet med at have en leder-TR er i al sin enkelthed at:

 • Øge ledende sygeplejerskers bevidsthed om egne vilkår og løn.
 • Øge arbejdspladsens bevidsthed om ledende sygeplejerskers vilkår og ledelse.
 • Øge ledende sygeplejers bevidsthed om at påvirke sundhedsvæsenet
 • Øge sammenhængskraften mellem ledende sygeplejersker.

Leder-TR rollen

En leder-TR har 3 roller: Aambassadør, Talsperson og Sparringspart.

Rollen som ambassadør

 • Leder-TR er officiel kontaktperson og fungerer som bindeled mellem arbejdsgiver og kolleger i forhold, der vedrører ledernes vilkår.
 • Leder-TR er officiel kontaktperson og fungerer som bindeled mellem Lederforeningen og arbejdspladsen. Det betyder, at Leder-TR holder Lederforeningen orienteret om hvad der foregår på arbejdspladsen specielt i forhold til større ændringer og ledernes arbejdsmiljø. Og tilsvarende holder sine kolleger orienteret om hvad der foregår i Lederforeningen.
 • Leder-TR fungerer som bindeled mellem sine kolleger og tager initiativ til og afholder møder /arrangementer om ledelsesemner, sundhedsfaglige emner mm. for de grupper, som giver bedst mening på arbejdspladsen.

   

Rollen som talsperson

 • Leder-TR taler på vegne af sine lederkolleger overfor hhv. arbejdsgiver og Lederforening når det handler om ledergruppens vilkår., fx ved strukturændringer og/eller besparelser på arbejdspladsen.
 • Leder-TR blander sig på arbejdspladsen i forhold som har betydning for ledende sygeplejerskers vilkår, og leder-TR blander sig i Lederforeningens aktiviteter og politik.
 • Leder-TR søger dialog med arbejdsgiver mht. at videreformidle lederkollegers oplevelse og spørgsmål på arbejdspladsen, som har berøring med deres arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Leder TR giver arbejdsgiver mulighed for at vide, hvad der rører sig blandt en gruppe af ledere, uden at arbejdsgiver nødvendigvis skal tale med dem alle.

Rollen som sparringspart

 • Leder-TR er vejleder og sparringspart for sine lederkolleger i forhold til løn og ansættelsesforhold.
 • Leder-TR kan være bisidder for sine lederkolleger i mindre komplicerede personsager, som ikke har ansættelsesretlige konsekvenser.
 • Leder-TR kvalificerer Lederforeningen i kontakten med den enkelte arbejdsplads, det være sig ved konkrete løn- og vilkårsforhandlinger og i det hele taget i dialogen mellem arbejdspladsen og Lederforeningen.