Lederforeningens understøttelse

Hvad kan du forvente?

 • Lederforeningen udbyder 2 gange årligt et leder-TR døgn for alle leder-TR
 • Lederforeningen holder dig behørigt orienteret om Lederforeningens arbejde. Pt udsendes nyhedsbrev ca. 1 gang månedligt. Lederforeningens skal sørge for en opdateret hjemmeside. 
 • Lederforeningens samler op på hvad der på landsplan meldes ind fra Leder-TR’erne.
 • Lederforeningen udarbejder politikker og materialer, du kan bruge som retningslinier i din vejledning.
 • Din lokale ledelseskonsulent holder løbende kontakt med dig og hjælper dig med i din leder-TR rolle.
 • Din lokale ledelseskonsulent hjælper dig med at opstarte et netværk (hvis der ikke er et eksisterende fora på din arbejdsplads som kan benyttes til formålet).
 • Din lokale ledelseskonsulent hjælper dig med at facilitere dit netværk med dine kolleger.
 • Din lokale ledelseskonsulent hjælper dig hvis ledelsen ikke vil samarbejde med dig.
 • Din lokale ledelseskonsulent hjælper dig, hvis arbejdsgiver ikke vil samarbejde med dig.
 • Din lokale ledelseskonsulent vejleder medlemmer, der ønsker at forhandle selv, hvis forhandlingen er kompleks.
 • Din lokale ledelseskonsulent varetager de mere komplekse bisidderroller.
 • Din lokale ledelseskonsulent varetager alle individuelle lønforhandlinger af kompleks eller principiel karakter.
 • Din lokale ledelseskonsulent orienterer dig, når en forhandling påbegyndes og afsluttes.

 

Rejsegodtgørelse

 

Deltager du i møder og/eller kurser arrangeret af Lederforeningen specifikt arrangeret for Leder-TR betaler Lederforeningen din transport.

En fingerregel er, at skal du til et arrangement i Lederforeningen, hvor det er Leder-TR’er som er inviteret – så betaler Lederforeningen din transport. Mens skal du til et arrangement, hvor alle medlemmer er inviteret – så betaler Lederforeningen ikke din transport.

Lederforeningen dækker ikke din forplejning i forbindelse med din transport til diverse arrangementer.