Rollen som leder-TR

Vil du være med til at sikre gode arbejdsvilkår på din arbejdsplads?

Talerør
En leder-TR/talsperson bruger sit officielle mandat til at tale ledende sygeplejerskers sag på arbejdspladsen og lokalt/regionalt i spørgsmål, der vedrører ledernes arbejdsmiljø, ledelsesrum og forhold som ansatte.

Sparringspart
En leder-TR/talsperson sparrer med kolleger, der selv vil forhandle deres løn og/eller oplever udfordringer med deres ledelsesrum/arbejdsmiljø.
NB: En Leder-TR/talsperson har ikke forhandlingsretten og kan således ikke forhandle på vegne af medlemmet.

Aftalepart
En leder-TR/talsperson deltager sammen med Lederforeningens ledelseskonsulent i forhandlingen af kollektive lokalaftaler om ledernes løn- og personaleforhold på arbejdspladsen.
NB: En leder-TR/talsperson har ikke forhandlingsretten og kan således ikke selv forhandle kollektive lokalaftaler.

Netværksskaber
En leder-TR/talsperson skaber et netværk blandt sine kolleger på arbejdspladsen og tager initiativ til aktiviteter på arbejdspladsen, som styrker ledende sygeplejersker i at være en stærk, faglig kompetent gruppe.

Kontaktperson
En leder-TR/talsperson er Lederforeningens kontaktperson på arbejdspladsen. En kontaktperson, der informerer Lederforeningen om tiltag som Lederforeningen skal handle på og en konktaktperson, der giver information og viden fra Lederforeningen til medlemmerne.