Lederdag og generalforsamling 2018

Arrangementet fandt sted d. 24. oktober 2018 på ODEON i Odense. Her kunne du bl.a. høre Jakob Kjellberg tale om sundhedsreformen og være med til at starte Lederforeningens tænketank.

Præsentationer fra dagen

Jakob Kjellberg - Mens vi venter på sundhedsreformen 

Trine Holgersen - Tanker til tænketanken 

Helen Kæstel - Borgernes sundhedsvæsen - input til tænketank 
 

Referat af Generalforsamlingen

Referat af Lederforeningens Generalforsamling 2018
 

Tema for dagen

Lederforeningens bestyrelse har besluttet at lave en Tænketank, en tænketank der består af ledende sygeplejersker. Formålet er at bringe viden og synspunkter ind i ledelses og sundhedsdebatten, i det politiske rum, til beslutningstagere og meningsdanner – så fremtidens debat på området er præget af viden, fra dem der står med et stort ansvar: ledende sygeplejersker.

Ledende sygeplejersker i alle afkroge af sundhedsvæsenet kommunalt, regionalt, privat eller statsligt – og på mange forskellige ledelsesniveauer – har en kæmpe indflydelse på hverdagen i sundhedsvæsenet, på kvalitet, udvikling, økonomi, organisationsformer, patienter, borgere, medarbejdere… ja indflydelse i hverdagen er der meget af – men er der nogen der ser det? Og er hverdagsindflydelse nok til at sætte de store linjer, påvirke de politiske beslutninger og rent faktisk sætte en dagsorden i sundhedsvæsenet, som lever op til det der gjorde, at vi hver især valgte at blive ledere?

Lederdagen d. 24. oktober 2018 vil være startskuddet til Lederforeningen i DSR’s tænketank. På Lederdagen vil ledende sygeplejersker på kryds og tværs af landet og sektorer få rum til at inspirere hinanden, få nye input og måske få lyst til at ytre sig i det offentlige rum og få endnu mere indflydelse – og måske få blod på tanden til at blive medlemmer af Lederforeningens tænketank.
 

Program for Lederdag og generalforsamling 2018

Kl. 9.00-10.00 Morgenmad, indskrivning og markedsplads

Kl. 10.00–11.00 Sundhedsreformen står for døren – hvad har vi i vente?
Vi har fået Sundheds- og økonomiprofessor Jakob Kjellberg til at komme og starte dagen. Jakob vil tale om den sundhedsreform vi alle spændt går og venter på – får vi klynger i stedet for regioner, og hvad kommer det til at betyde for ledelsesopgaven? Hvad med afbureaukratiseringsreformen og ledelse & kompetencereformen (som også er på trapperne), kan alle de forskellige reformer spille sammen uden at spænde ben for hinanden? Og hvad er der i det hele taget af krav til ledelse i morgendagens sundhedsvæsen?

Jakob Kjellberg v. professor, programleder for Sundhed i VIVE, cand.scient., m.sc. health econ

Se Jakob Kjellbergs præsentation: Mens vi venter på sundhedsreformen

Kl. 11.00–11.10 Lederforeningens tænketank
Historien om Lederforeningens nyeste satsning: En tænketank bestående af ledende sygeplejersker v. Irene Hesselberg

Kl. 11.10-12.00 Tanker ind i en tænketank
Vi har inviteret 2 ledende sygeplejersker til at dele deres tanker om nogle af de udfordringer og muligheder der sætter sit præg på sundhedsvæsenet, nemlig Økonomi, Rekruttering, Sammenhængende sundhedsvæsen og Teknologi. Emner som kan blive de første nedslagspunkter for arbejdet i Lederforeningens tænketank.

Trine Holgersen som er vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i Region Sjælland. Trine har tidligere været hospitalschef på Aleris-Hamlet København, professionschef i Dansk Sygeplejeråd og sygeplejechef på Hillerød Sygehus. Trine har bl.a. været stærkt involveret i udviklingen og udrulningen af Sundhedsplatformen. Se Trine Holgersens præsentation: Tanker til tænketanken

Helen Kæstel som er sygeplejechef i Aalborg Kommune. Helen arbejder målrettet med at sætte kvalitetsledelse på ledelsesdagsordenen i det kommunale og tværsektorielle sundhedsvæsen, og er i sin ledelse bla. inspireret af studieophold i Scotland, Fellowship NHS.  Helen har tidligere arbejdet som afdelingssygeplejerske og kvalitets- og ledelsescoach i klinikledelsen på Aalborg Universitetshospital. Se Helen Kæstels præsentation: Borgernes sundhedsvæsen - input til tænketank

Kl. 12.00-13.15 Frokost og markedsplads
Mød flere af de spændende danske tænketanke, bl.a. Det Etiske Råd, Cevea, og VIVE. Få gode tilbud hos bl.a. Bauta forsikring, PKA og Lån & Spar, og spis en dejlig frokost i ODEONs skønne omgivelser.

Kl. 13.15-14.30 On the spot - tænketanke
I denne seance vil du komme til at indgå i en midlertidig tænketank, under et af de overordnede emner: Økonomi, Rekruttering, Sammenhængende sundhedsvæsen eller Teknologi.  I vil være ca. 12 personer i din tænketank. Og I vil have en moderator, som hjælper jeres drøftelserne på vej, og som sørger for at opsamle jeres pointer, så de kan blive præsenteret på den efterfølgende markedsplads samt blive taget med ind i Lederforeningens tænketank.

Kl. 14.30-15.00 Kaffe og markedsplads
På markedspladsen vil du igen kunne besøge standene fra første markedsplads, og herudover vil du i Lederforeningens tænketankstand blive præsenteret for pointer fra ’on the spot’ - tænketankene. Hvis du har fået blod på tanden til at deltage i Lederforeningens tænketank, eller du vil høre mere, vil du også finde en bod til dette.

Kl. 15.00-ca. 17.00 Generalforsamling

Hent GF-publikation med dagsorden for generalforsamling, forslag til forretningsorden, regnskab og budget, indkomne forslag samt vedtægter for Lederforeningen:

GF-publikation 2018

Læs Lederforeningens Årsberetning 2018 og se videoklip med punkter fra beretningen 
 

Referat af Lederforeningens Generalforsamling 2018

Kl. ca. 17.00-18.00 Netværkscafé med tapas