Lederlivsundersøgelse

Undersøgelse af ledende sygeplejerskers trivsel, opgave, rammer, relationer og kompetencer. Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2015 og udgivet i 2016.

 

 

I efteråret 2015 gennemførte Lederforeningen og DSR's analyseafdeling en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om ledernes arbejdsliv (Lederliv 2015). Formålet var at sætte fokus på områder, der er særligt belastende i ledernes arbejdsmiljø. Det er første gang, der er sat specifikt fokus på ledende sygeplejersker arbejdsliv i en stor undersøgelse. 39 procent af Lederforeningens medlemmer besvarede undersøgelsen. 

Lederlivsundersøgelsens resultater fremgår nedenfor. 

Der er yderligere foretaget en analyse af udvikling i ledernes psykiske arbejdsmiljø på baggrund af resultater fra DSR's SATH undersøgelser.

 

Baggrundsanalyser

Ledernes psykiske arbejdsmiljø - Udvikling fra 2012-2015

Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Bilag

Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed